Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Από Aristidis-Telis
 AAXEN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Μην το διαβάσετε όλο.
Διαβάστε μόνο τις παραγράφους που έχουν επισημανθεί και τα σχόλια.
Μια απάντηση γιατί όσοι υπέγραψαν Μνημόνια κλπ πρέπει να εξαφανιστούν βαθειά στις φυλακές.
Οι ανοησίες ότι οι πολιτικοί καταδικάζονται από το λαό με το να μην εκλεγούν και άλλες αηδίες πρέπει να ξεχαστούν.