Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Τοποθετήθηκε η πόρτα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ερμιόνης

 Στην προσπάθεια του Δήμου μας για συντήρηση και καλή λειτουργία των κοιμητηρίων του, τοποθετήθηκε η πόρτα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ερμιόνης η οποία ήταν μια πολύ σοβαρή έλλειψη τόσων ετών.

Ο Αντιδήμαρχος
Παντελής Κολυμπάδης