Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

Η αλήθεια ........

Η αλήθεια είναι πικρή......
Αλλά είναι επαναστατική........
Δεν θα με αλλάξει ο δήμος........
Εγώ θα τον αλλάξω ..........

Δεν ξέρω γιατί από τότε που αναρτήθηκε ... κόλλησα. Μου έμοιαζε σαν το: Ω ξειν αγγέλειν Λακεδαιμονίοις ........ Αλλά και σαν επιγραφή σε βάση αγάλματος.....  και σαν ιστορικό απόφθεγμα σε πύλη αρχοντικού ή κάστρου ή θύρα Δημαρχείου. Κάτι σαν το: «Ή μεν φίλος (της πατριωτικής παράταξης) τέθηκας, είσελθε χαίρων ή δ’ εχθρός και επίβουλος πόρρω της πύλης ταύτης. Σήμερον μεν ημών (το Δημαρχείο), αύριο δε ουδενός» (Αν είσαι φίλος μπες μετά χαράς. Αν είσαι εχθρός και δόλιος στάσου μακριά απ’ αυτήν την πύλη. Σήμερα μεν δικό μας, αύριο δε ουδενός).
Και αυτά τα αποσιωπητικά με προκαλούσαν να βγάλω συμπέρασμα ή να προσθέσω κάτι συμπερασματικά. Ίσως για να καταλάβω το νόημα.
Η αλήθεια είναι πικρή ..... όντως.
Αλλά είναι επαναστατική ..... όντως (;)
Και μετά η δήλωση «Δεν θα με αλλάξει ο δήμος....» πώς συνδέεται με την αλήθεια; Εντάξει, ό,τι και να κάνει ο δήμος, ο συγγραφέας πιστεύει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, ότι ο δήμος ό,τι και να κάνει δεν θα τον αλλάξει.
Και μετά η δήλωση: «Εγώ θα τον αλλάξω». Αλήθεια; Και αν ο δήμος πιστεύει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, ότι κανείς δεν μπορεί να τον αλλάξει;

Τελικά συμπέρανα ότι είναι χρησμός! Ότι δίδονται 17 λέξεις και ο καθένας μπορεί να τις συνδυάσει λογικά, ώστε να βγάλει το κατά τη γνώμη του αληθές. Και τα αποσιωπητικά; Μάλλον σου επιτρέπουν να προσθέσεις λέξεις, αν δεν τα καταφέρεις με τις 17, ώστε ο συνδυασμός να είναι λογικός, να στέκει ως απόφθεγμα.
Με τις 17 δεν μπόρεσα. Αλλά μπόρεσα με τις 17 + 1 να καταλάβω τι εννοούσε ο χρησμός:

Είναι .... είναι η πικρή αλήθεια
Δεν θα τον αλλάξω Εγώ ......
Αλλά ο δήμος θα αλλάξει....
Με επαναστατική ..... γυμναστική

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος