Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10  στις  19/3/2012 ημέρα Δευτέρα ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο :  Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2012.
ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με μετατόπιση αγροτικής οδού ,αίτημα κ.Δημοπούλου.
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής για την εκποίηση κινητών πραγμάτων με δημοπρασία.
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των ακτών ως πολυσύχναστων ή μη ,καθώς και επιτροπής του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για την έκδοση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με ανάθεση σε δικηγόρο, δικηγορικής υπόθεσης του Δήμου (περίπτωση HYDRABEACH).
ΘΕΜΑ 6ο: . Σχετικά με ανάθεση σε δικηγόρο, δικηγορικής υπόθεσης του Δήμου (MINDCOMPASS
OVERSEAS A.E» και  «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε».
ΘΕΜΑ 7ο: . Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών ,για την σφράγιση και εκτέλεση όλων των διοικητικών πράξεων καταστημάτων  και επιχειρήσεων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 8ο: Σχετικά με παράταση μεταφοράς προσωπικού του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης & Πολιτισμού».
ΘΕΜΑ 9ο:. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Γυμνασίου Κρανιδίου για την περίοδο 1/1/2011 μέχρι 28/4/2011.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Ε.Π.Α.Λ. για την ίδια περίοδο.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Γενικού Λυκείου Κρανιδίου για την ίδια περίοδο.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Γυμνασίου &  Γενικού Λυκείου Ερμιόνης για την ίδια περίοδο.
ΘΕΜΑ 13ο: Σχετικά με αίτηση κ. Γιώργου Πουλή για παράταση εκτέλεσης έργου.
ΘΕΜΑ 14ο: Σχετικά με εισήγηση Προέδρου Τ.Κ. Κοιλάδας για την κατασκευή εργοστασίου Αφαλάτωσης στα πλαίσια ανάπτυξης του GOLF.