Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

«Αντώνης Τρίτσης» – Η ολοκλήρωση του προγράμματος “πρόκληση” για το Δήμο μας

Κρανίδι, 12/06/2021

Ανακοίνωση

 Για το Δήμο μας το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι μια τολμηρή πρόκληση στην οποία απαντήσαμε με πολύ σκληρή δουλειά αφενός γιατί πιστεύουμε στη δυναμική του στρατηγικού σχεδιασμού στους ΟΤΑ και αφετέρου γιατί επενδύουμε σε έργα υποδομής. Κινηθήκαμε οργανωμένα, αναμετρηθήκαμε με τις δυνάμεις και τις δυνατότητές μας και πετύχαμε μέσα σε πιεστικούς χρόνους να ανταποκριθούμε σχεδόν στο σύνολο των προσκλήσεών του.

 Ο Δήμος Ερμιονίδας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι, όλοι βάλαμε μεγάλη ενέργεια και ψυχή και ολοκληρώσαμε μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια με οραματική αντίληψη για την προοπτική του τόπου μας χτίζοντας στο καινούριο, σε νέες υποδομές που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

 Η δουλειά αυτή επετεύχθη με πολύ κόπο και με επαγγελματική ευσυνειδησία όλων όσων εργάστηκαν για τις προσκλήσεις του «Τρίτση». Αισιοδοξώ ότι η ωριμότητα και η τεκμηρίωση των προτάσεών μας θα αποτελέσουν το πρόκριμα για την ένταξη και την υλοποίηση πλήθους έργων στο Δήμο μας.

 Παρακάτω αναγράφονται αναλυτικά οι προτάσεις μας όπως, αυτές προτεραιοποιήθηκαν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής :

1. Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1. Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας προϋπολογισμού 3.503.000,00 ευρώ και β) Υποέργο 2: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες προϋπολογισμού 174.400,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού πρότασης 3.677.400,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»,

2. Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κρανιδίου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση μέρους της εκροής για επωφελείς χρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 3.127.528,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ02 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»,

3. Αναβάθμιση Υποδομών και Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ερμιόνης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: Αναβάθμιση Δικτύου ύδρευσης Ερμιόνης προϋπολογισμού 2.157.600,00 ευρώ, β) Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής προϋπολογισμού 32.364,00 ευρώ, γ) Υποέργο 3: Διοικητικό κόστος επίβλεψης προϋπολογισμού 32.364,00 ευρώ, δ) Υποέργο 5: Υποστήριξη της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας στη σύνταξη φακέλου με τις σχετικές αιτήσεις, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ01 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού πρότασης 2.228.528,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης»,

4. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων με α) Υποέργο 1: Προμήθεια πέντε μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (3 ηλεκτρικά οχήματα με καρότσα, δικτυωτό πλέγμα και ανατροπή, 1 ηλεκτρικό όχημα με κλειστό κουτί στο πίσω μέρος και 1 μικρό ηλεκτρικό όχημα για χωματερή) και τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών προϋπολογισμού 277.460,33 ευρώ, β) Υποέργο 2: Προμήθεια πέντε μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων (1 επιβατηγό λεωφορείο 25 ατόμων, 2 επιβατηγά λεωφορεία 20 ατόμων, 1 πλυστικό πολυμηχάνημα και 1 ηλεκτρικό σάρωθρο) και τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών προϋπολογισμού 1.974.662,80€, γ) Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 2.258.323,13 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,

5. Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: Μελέτη Ακτοπροστασίας παραλιακού μετώπου Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 254.220,00 ευρώ και β) Υποέργο 2: Μελέτη Αναβάθμισης υποδομών ΕΕΛ Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού πρότασης 466.220,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»,

6. Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας προϋπολογισμού 2.376.819,60 ευρώ, β) Υποέργο 2: Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης φαινομένων πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 189.720,00 ευρώ, γ) Υποέργο 3: Υποστήριξη της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας στη σύνταξη φακέλου με τις σχετικές αιτήσεις προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 2.572.739,60 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»,

7. Προμήθεια και εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει συστήματα υπόγειων και υπέργειων κάδων περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και ανάπλασης του χώρου παρέμβασης, Ζυγιστική ΜΗΧΑΝΗ ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα 14x3m, 60t χωρίς λάκκο τύπου DIY 4×4 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 60Τ, Απορριμματοφόρο με πρέσα 16 m3 με σύστημα ζύγισης, Οικίσκου ως εξοπλισμός ΣΜΑ, Συλλογής Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων συνολικού προϋπολογισμού 2.445.900,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

8. Αναβάθμιση Υποδομών και Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ερμιόνης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με α) Υποέργο 4: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Ερμιόνης προϋπολογισμού 1.891.560,48 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης».

Επίσης έχει υποβληθεί η πράξη με τίτλο «Αντισεισμικές παρεμβάσεις δημοσίων κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας (περιλαμβάνει όλα τα σχολικά κτήρια και ακόμα δημοτικά κτήρια συγκέντρωσης κοινού)» στην Πρόσκληση ΑΤ11 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, συνολικού προϋπολογισμού Α’ Φάσης 10.019,20 ευρώ + 7.000,00 = 17.019,20€και η πράξη με τίτλο «Ανάπλαση της πλατείας «Κύπρου» ή «Πάνω Πλατείας» στο Κρανίδι» στην Πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, συνολικού προϋπολογισμού 483.445,86€ YΠΟΕΡΓΟ 1: 460.445,86 ευρώ Ανάπλαση πλατείας Κύπρου και ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : 23.000,00€ αμοιβή συμβούλου μελετητή οι οποίες δεν προσμετρώνται στο πλαφόν.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Γεωργόπουλος