Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

Δελτίο Τύπου του Χορευτικού του Δήμου ΕρμιονίδαςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π. Δήμου Ερμιονίδας κας. Μήτσου Κυριακής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στην αίθουσα της χορευτικής ομάδας συνάντηση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διεύρυνση της ομάδας των εθελοντών και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της χορευτικής ομάδας του Δήμου Ερμιονίδας, υπό την παρουσία και της αντιπροέδρου κας. Στρίγκου Άννας.
Μετά από διαλογική συζήτηση καθορίστηκαν οι επιμέρους αρμοδιότητες της εθελοντικής ομάδας καθώς και τα άτομα που θα πλαισιώνουν την καθεμία ξεχωριστά. Ιδιαιτέρως ευχάριστο είναι το γεγονός ότι στην εθελοντική ομάδα προστέθηκαν τέσσερα (4) επιπλέον νέα μέλη τα οποία και ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή τους.
Σκοπός μας, ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων μας, είναι η ενίσχυση της Χορευτικής Ομάδας με μεγαλύτερη παρουσία και συμμετοχές και εμφανίσεις σε φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.