Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

Προς:  τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 29.01.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Συμπληρωματική απόφαση του Δ.Σ. για την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ερμιονίδας και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ερμιονίδας
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2016
  3. Απευθείας διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας
  4. Απευθείας διαπραγμάτευση για είδη αρτοποιείου για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας
  5. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ερμιονίδας
  6. Μεταβολές σχολικών μονάδων του Δήμου Ερμιονίδας
  7. Ορισμός Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερμιόνης
  8. Έγκριση της υπ’ αρ. 3/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερμιόνης με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής Πολιτισμού – Τουρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης»
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ