Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Λ.Μ.Ε.

Η Φιλόλογος Σαρωνίς Γκάτσου Βατικιώτη δηλώνει ότι παραιτείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης.

Σαρωνίς Γκάτσου Βατικιώτη