Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Ο φτωχός και ο σοφόςΟ φτωχός και ο σοφός
Ένας φτωχός ρώτησε τον σοφό: "Γιατί είμαι τόσο φτωχός;"
Ο σοφός του απάντησε: "Γιατί δεν έχεις μάθει να δίνεις."
Ο φτωχός είπε: "Αφού δεν έχω τίποτα να δώσω."
Ο σοφός απάντησε: "Και όμως έχεις κάτι να δώσεις:
-το πρόσωπο, μπορείς να δώσεις στους άλλους ένα χαμόγελο.
-το στόμα, μπορείς να επαινέσεις ή να παρηγορήσεις τους άλλους.
-την καρδιά, μπορείς να “ανοίξεις” την καρδιά σου στους άλλους.
-τα μάτια, μπορείς να κοιτάξεις με τα μάτια της καλοσύνης.
-το σώμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις τους

 άλλους.
Επομένως, στην πραγματικότητα δεν είσαι φτωχός, η “φτώχεια” του
πνεύματος είναι η πραγματική φτώχεια.

Δημήτρης Τουτουντζής