Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΑΑ

ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΑΑ 

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Ιανουαρίου 2015, η τροποποίηση τής από 25-04-2013 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.
Να υπενθυμίσουμε ότι στις 25 Απριλίου 2013 είχε υπογραφεί Σύμβαση Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της ΕΕΑΑ Α.Ε., η οποία προέβλεπε τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας από το Δήμο Ερμιονίδας μέσω του συστήματος του μπλε κάδου.
Με τη σύμβαση του 2013 ο Δήμος Ερμιονίδας εκτός από την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων, είχε αναλάβει και την υποχρέωση της μεταφοράς τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Τρίπολης με δικά του έξοδα.
Συνεπώς, εφόσον στην περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας δεν υπήρχε Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, η μεταφορά των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ Τρίπολης γινόταν με το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Ερμιονίδας. Έτσι ο Δήμος Ερμιονίδας επιβαρυνόταν με υψηλό λειτουργικό κόστος κατά τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων, όπως είναι τα καύσιμα, οι εργατοώρες του οδηγού και  η φθορά του οχήματος.
Επίσης χανόταν πολύτιμος χρόνος με την απασχόληση του απορριμματοφόρου στο δρομολόγιο Κρανιδίου – Τρίπολης με αποτέλεσμα ο Δήμος να στερείται της χρήσης του απορριμματοφόρου από την καθημερινή αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τα οποία ως εκ τούτου παρέμεναν περισσότερο χρόνο στους μπλε κάδους προκαλώντας την αισθητική μας. 
Με την τροποποίηση της σύμβασης, που ψηφίστηκε στις 16-1-2015, ο Δήμος Ερμιονίδας αναλαμβάνει την αποκομιδή ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τα οποία θα συγκεντρώνονται στον αδειοδοτημένο Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, που λειτουργεί εντός του Δήμου Ερμιονίδας. Αμέσως μετά τα εν λόγω ανακυκλώσιμα θα μεταφορτώνονται σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Κορινθίας χωρίς να χρησιμοποιηθεί απορριμματοφόρο του Δήμου. Γι’ αυτή τη μεταφορά ο Δήμος θα επιδοτείται, σύμφωνα με τους όρους της ίδιας σύμβασης, με 43,05 € ανά μεταφερόμενο τόνο ανακυκλώσιμων.    
Επομένως με τη νέα τροποποιημένη σύμβαση  ο Δήμος κερδίζει και το λειτουργικό κόστος της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων σε ΚΔΑΥ αφού δεν θα καταβάλει ούτε ένα ευρώ για τη μεταφορά τους και παράλληλα εξασφαλίζει την καθημερινή αποκομιδή των ανακυκλώσιμων του μπλε κάδου, αφού το απορριμματοφόρο των ανακυκλώσιμων  του Δήμου θα είναι πλέον καθημερινά ελεύθερο για τη συλλογή του περιεχομένου των μπλε κάδων.
Η τροποποίηση της σύμβασης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τόκας και ο κ. Λυμπερόπουλος δεν την ψήφισαν, παρά την εμφανέστατη οικονομική ωφέλεια που παρέχει στο Δήμο η νέα τροποποιημένη σύμβαση. 
Θα πρέπει ακόμα να υπογραμμίσουμε ότι η ΕΕΑΑ παρέδωσε ήδη στο Δήμο Ερμιονίδας άλλους 220 μπλε κάδους 1.100 λίτρων και έτσι αυξάνεται ο όγκος του χώρου υποδοχής των ανακυκλώσιμων και κατ’ επέκταση το ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας. Επίσης ύστερα από αίτημα του Δήμου Ερμιονίδας επίκειται η παραχώρηση από την ΕΕΑΑ ενός δεύτερου απορριμματοφόρου οχήματος ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, η παραχώρηση ειδικών κάδων (κώδωνες) συλλογής γυαλιού, 200 ενημερωτικών αφισών για τους μπλε κάδους και ανταλλακτικών για τους ήδη υπάρχοντες μπλε κάδους.

Θεωρούμε ότι η τροποποίηση της σύμβασης με την ΕΕΑΑ αποτελεί για το Δήμαρχο κ. Σφυρή και τη νέα Δημοτική Αρχή μια καινούργια θετική κατάκτηση στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της διαχείρισης των απορριμμάτων, που ο Δήμος έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει, με εμφανέστατα τα αποτελέσματα της καθαριότητας, της αισθητικής εικόνας της περιοχής μας, κυρίως όμως της υγείας μας.   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ