Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων τού προγράμματος «Κωστής Παλαμάς»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων τού προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» με θέμα την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, διαμέσου των εργαλείων που μας προσφέρουν οι σπουδές επικοινωνίας.
Το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και επιπλέον μια κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις με έμφαση στο περιεχόμενο των σπουδών επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες των κλάδων τού τουρισμού, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία με σκοπό την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος.


· Το «Σχολείο» του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο 30 Ιανουαρίου έως και2 Φεβρουαρίου 2015.

· Η δωρεάν συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα απαιτεί τη συνεπή

παρουσία των εκπαιδευόμενων και την ενεργή συμμετοχή τους στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν.

· Πρόγραμμα:

I. Ανοιχτές εισηγήσεις συνολικής διάρκειας 5 ωρών (αίθ. Βουλευτικού)

Εισηγητές: Π. Ρηγοπούλου, Ιωάννα Παπαντωνίου, Ευάγγελος Κυριακίδης, Μιχάλης Λεφαντζής.

II. Θεματικές ενότητες 60 ώρες διδασκαλίας (αίθ. Φουγάρο)
διδάσκουσες: Αναστασία Μαρινοπούλου, Άννα Μαυρολέων, Ρίβα Λάββα,

- Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης.

- Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

- Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα-επισκέπτη» του «πολίτη- διαχειριστή» και η ανάδειξη νέων οπτικών στην προβολή-διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται σε αυτούς: project Αργολική Γη.

- Πολιτιστικό Ρεπορτάζ

Ορισμός, ομοιότητες και διαφορές του πολιτιστικού ρεπορτάζ με τα άλλα είδη ειδησεογραφίας, πηγές ειδήσεων και αξιολόγησή τους, λειτουργία, σημασία και πρακτική του ρεπορτάζ. Τεχνική γραφής των ειδήσεων και «τεχνική ύφους».

· Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για την αίτηση συμμετοχής παρακαλούμε απευθυνθείτε http://kostispalamas.uoa.gr/

 
argolikeseidhseis