Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ «ΤΟΠΙΚΟΥ» ΚΡΑΤΟΥΣ

Στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλουμε στον πολιτικό διάλογο και να καταθέσουμε προτάσεις και ιδέες τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τα πολιτικά κόμματα. Στα πλαίσια των προγραμμάτων τους αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί μετά τον σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις και θέσεις που η εφαρμογή τους θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο τοπικό κράτος.
Χρειάζονται οι παρακάτω μεταρρυθμίσεις.
Α) Ενίσχυση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μεταφορά τόσο των αρμοδιοτήτων όσο και των αντίστοιχων πόρων. Η μεταφορά αυτών των αρμοδιοτήτων πρέπει να αφορά τη δημιουργία ενός κοινωνικού τοπικού Κράτους το οποίο θα έχει την ευθύνη της χάραξης και της εφαρμογής μιας σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο Δήμου. Οι Δήμοι άμεσα με τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων και στελεχιακού δυναμικού πρέπει να αποκτήσουν σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες που θα υπηρετούν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου με τις νέες αρμοδιότητές της θα βρίσκεται δίπλα στο δημότη, δίπλα στον πολίτη. Είναι μία προοπτική που θα ισχυροποιήσει το κοινωνικό Κράτος και θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή στα πλαίσια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Η πρόταση αυτή έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης που έχουν παράδοση στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού κοινωνικού Κράτους. Η άμεση σχέση οφειλομένου – κοινωνικής υπηρεσίας θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο σύγχρονο τοπικό και κοινωνικό Κράτος.
Β. Άμεση αλλαγή της νομοθεσίας εκτέλεσης διαγωνισμών δημόσιων έργων.  Η αλλαγή είναι σημαντικό αίτημα των συλλογικών συνδικαλιστικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μέθοδος των μεγάλων εκπτώσεων οδηγεί σε κακοτεχνίες, σε μεγάλες καθυστερήσεις, σε μη εκτέλεση του έργου αλλά και σε εκπρόθεσμες τεχνικές οικονομικές αναθεωρήσεις. Απαιτείται να βρεθεί μία διαγωνιστική μέθοδος που θα εγγυάται και την επιτάχυνση εκτέλεσης των έργων καθώς και την σωστή εκτέλεσή τους. Οι δημόσιοι, εθνικοί, περιφερειακοί, τοπικοί εργολάβοι πρέπει να κατανοήσουν ότι το παιχνίδι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Προέχει η εκτέλεση των έργων, η απορρόφηση των κονδυλίων, η αποτελεσματικότητα των σχεδιασμών, η χρησιμότητα των έργων προς όφελος των δημοτών, των πολιτών. Για αρκετά χρόνια είχε εφαρμοστεί μία μαθηματική μέθοδος εφαρμογής μιας εξίσωσης από τη μέθοδο της μεγαλύτερης έκπτωσης και έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα, απαιτούνται σημαντικές συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος.
Γ. Νομοθετική πρωτοβουλία για ουσιαστική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με διακριτούς ρόλους στην ανάπτυξη και παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή διαδικασία και να συμβάλλει και αυτή στην καταπολέμηση της ύφεσης και της ανεργίας. Απαιτείται η τροποποίηση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» για να δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας των ΟΤΑ με ιδιωτικούς φορείς σε αναπτυξιακές συμπράξεις προς όφελος της τοπικής οικονομίας στους τομείς, στην χάραξη, στην εφαρμογή τουριστικής πολιτικής, στην ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, στην σύζευξη πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος και στην απόκτηση χρήσιμων δημοτικών υποδομών προς όφελος των δημοτών και της τοπικής οικονομίας.
Δ. Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για την υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμων. Στόχος όλων σύμφωνα με τις εξαγγελίες τους (Πολιτείας, Περιφέρειας, Δήμων) είναι η υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και φυσικά η απορρόφηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Χρειάζεται όμως μια διαφορετική θεώρηση για να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Μία ανεξάρτητη αρχή που θα κατευθύνει, θα ενημερώνει, θα διαχειρίζεται, θα αξιολογεί, θα πρωταγωνιστεί στην συλλογική προσπάθεια. Υπάρχει ανάγκη για διατύπωση προτεραιοτήτων, για αντικειμενικές αξιολογήσεις, για ουσιαστική και πολύπλευρη διαφάνεια. Είναι αίτημα πολλών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης η δημιουργία μια ανεξάρτητης διοικητικής αρχής που θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Για να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο των καταγγελιών περί κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος και αλλοίωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα απαιτείται να πρωταγωνιστήσουν στην αναγκαιότητα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.

ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ