Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Η παρουσία εταιρείων στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

Παραβρέθηκα σε ορισμένες συνεδριάσεις του ΔΣ Ελευσίνας επί αειμνήστου Δημάρχου Γιώργου Αμπατζόγλου. Φυσικά άλλο επίπεδο συνεδριάσεων, ευρωπαϊκό. Το προς συζήτηση και απόφαση θέμα αφορούσε εμμέσως ή αμέσως και εταιρείες. Αν εμμέσως, δεν ενοχλούσε τον Δήμαρχο η απουσία εκπροσώπων των γύρω εργοστασίων. Αν όμως αμέσως, δηλαδή η απόφαση αφορούσε συγκεκριμένο εργοστάσιο, ο αείμνηστος Δήμαρχος αναζητούσε τους εκπροσώπους του εργοστασίου. Αν δεν έβλεπε κανέναν, καυτηρίαζε την αδιαφορία αλλά και την προσβολή προς το ΔΣ αλλά και ολόκληρο τον κόσμο της Ελευσίνας. Αν η εκπροσώπηση ήταν χαμηλού επιπέδου, πάλι έλεγε καυστικά: στείλανε τους μικρούς. Σε όσες παραβρέθηκα οι εκπρόσωποι των εργοστασίων ήταν σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου, Διευθυντού Εργοστασίου και Διευθυντού Περιβάλλοντος. Μόνον τότε ο Δήμαρχος έδινε για λίγο το λόγο μόνον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ευχαριστώντας τον για την παρουσία του. Φυσικά και δεν γινόταν κανένας διάλογος. Η διαδικασία:
Ένας αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου έκανε την εισήγηση και στο τέλος την πρόταση του: "Δια αυτούς τους λόγους που προανέφερα εισηγούμαι ότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον του Δήμου Ελευσίνας να πάρει την τάδε απόφαση. Μιλούσε για λίγο η αντιπολίτευση, αποφεύγοντας να λέει τα ίδια με τους προηγούμενους. Πολλοί έλεγαν με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή δεν δίνονταν μάχες μικροπολιτικής, τουτέστιν κοκορομαχίες. Δεν υπήρχαν εντάσεις. Γράφονταν ιδιώτες να πουν τη γνώμη τους, όχι πάνω από 3 λεπτά ο καθένας. Άλλοι ήσαν ιδιώτες, άλλοι πρόεδροι σωματίων, άλλοι εταιρειών. ισότιμα μιλούσαν  όλοι, ενώ στον άμεσα ενδιαφερόμενο εκπρόσωπο εταιρείας, έδινε το λόγο ο ίδιος ο Δήμαρχος. Όμως σπάνια αγόρευαν οι εκπρόσωποι, άλλωστε τι να πουν; Για το θέμα που τους ενδιέφερε είχαν κάνει όλες τις αναγκαίες παραστάσεις στον Δήμο. Τι άλλο να πουν σε 5 λεπτά; Έπρεπε όμως να είναι εκεί, όπως είπαμε για λόγους σεβασμού προς το ΔΣ.
Σύμφωνα με τα ελευσινιώτικα έθιμα λοιπόν, έπρεπε και στη συνεδρίαση του ΔΣ δήμου Ερμιονίδας να παρίσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας που επρόκειτο να αναλάβει το έργο των απορριμμάτων. Μπορούσε και να του δοθεί ο λόγος να πει δύο λόγια, να του τεθούν και δύο τρία βασικά ερωτήματα. Όλα τα άλλα έγραφα τα σχετικά με την εταιρεία και το έργο είναι στα χέρια του δήμου και φυσικά έχουν λάβει πλήρη γνώση και οι της αντιπολίτευσης, και απλά πρόκειται να αποφασίσουν, αφού πρώτα εκφράσουν δημοσίως την γνώμη τους.
Εκτός βέβαια και αν θεωρούμε ακόμη τις ιδιωτικές εταιρείες εχθρούς του λαού, ενώ τους δανειστές μας, όταν τα παίρναμε απ' αυτούς..... σοσιαλιστικότατα τους θεωρούσαμε φίλους του λαού.


Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος