Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Ο Θεός δεν σου στέλνει

Ο Θεός δεν σου στέλνει
τους ανθρώπους που θες,
σου στέλνει τους ανθρώπους
που χρειάζεσαι!
Να σε βοηθήσουν, να σε πληγώσουν,
να σε αφήσουν, να σε αγαπήσουν
και να σε κάνουν αυτό
που προόριζε Εκείνος να γίνεις!…
 
 
Γιώργος Φασιλής