Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Η Χωροφυλακή τον 19ο αιώναΗ Χωροφυλακή τον 19ο αιώνα

Του Γιάννη Λακούτση 
 
Στις 3/15-6-1833 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Διάταγμα σύστασης του μακροβιότερου Αστυνομικού Σώματος στη χώρα μας (1833-1984),
« Συσταίνεται χωροφυλακή ( gendarmerie)…», ενός Σώματος, που ταυτίστηκε με όλες τις περιπέτειες και τις μεταβολές του Ελληνικού κράτους, γεγονός που έκανε τον πρύτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας Βλάση Γαβριηλίδη, να γράψει στο αναμνηστικό Λεύκωμα των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων (1896) πως «…η ιστορία της Χωροφυλακής είναι η ιστορία του τόπου μας».
Στο άρθρο 117 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος, μεταξύ άλλων αναφέρεται: « …παρευρίσκεται  (η Χωροφυλακή), εις πολυαρίθμους συνάξεις του πλήθους π.χ πανηγύρεις, ετησίας αγοράς, εορτάς και δημοσίας τελετάς και επαγρυπνεί εις την διατήρησιν της ευταξίας και ησυχίας…». Έχοντας κατά νουν τον κανονισμό αυτό,
ο Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, Υπονωμοτάρχης, στη Ματαράγκα Καρδίτσας του 1907, έκδωσε διαταγή, « προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου ανευ χρονοτριβής και άμεσα», όποιος δε τολμήσει να αψηφήσει τη διαταγή του,
«θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο». Όχι παίζουμε.  
                                         
                                   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης, Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντες τους προύχοντες του χωριού.
Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της  τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου άνευ χρονοτριβής και άμεσα. Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θείαν και Ιεράν Λειτουργίαν εν τω Ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα
και τα όργανα ο Κώστας ( ας μην αναφέρο το όνομα του) χόρεβε συνέχια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά σινέπια και παραξιγιθίκατε και πλακοθήκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.

Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου:  1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και ανεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.  2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χατζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπίκε στο  καλαμπόκι του Βάιου ( ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάιος  εκνεβρίστικε  και κάρφοσε τον γάηδαρο με την αξάλη στο ένα καπούλη.
Καταλαβένετε ο γάηδαρος δεν είναι ο όνος αλά ο Βάιος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής  ότι το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύεται να γίνη εκ νέου  τέτιο απαράδεκτο η παρόμιο πράγμα. 3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε να κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού. 4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντος του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετε τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου. 5) Ίδα πολές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προ τα έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν  ορθίος. Το τοιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη ανεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός. 6) Όταν λίαν προίαν πάτε  τα γελάδια στο γελαδάρη  και γιρίζοντας  πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν έχει που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε  αι  βονιές να ζαστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία. 7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη  καλοντιμένος ο κόσμος πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπει άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα δια χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.  8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεβματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.
9) Να τιρίσετε ανεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν ταφτήν διαταγήν μου
άνθροπη σκύλη και γυνέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο και αλίμονο του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.

Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο συντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ Τρίτη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστειλε ο πατέρας μου από το χωρίον τιν Λάρισσαν για να μάθω περισσότερα γράμματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό μαθένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε θα τας τιρίσετε.

                                                  Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
          Ο Διοικητής του χωρίου
           Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
                     Υπονωμοτάρχης