Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Καταχώρηση ΠΟΠ για το ρόδι Ερμιόνης

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταχώρηση του Ροδιού της περιοχής μας με Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως (ΠΟΠ) με την ονομασία "Ρόδι Ερμιόνης".
  Η καταχώρηση του προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως περιλαμβάνει την καλλιέργεια Ροδιάς της ντόπιας ποικιλίας (Ποικιλία Ερμιόνης) σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.
     Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 έγινε η παρουσίαση από τον Γεωπόνο κ. Ηλία Ρούμπο και η αποδοχή της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας.

    Η μελέτη αναφέρεται κυρίως :

α) Σε όλα τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του Ροδιού της Ερμιόνης σε σύγκριση με ρόδια άλλων περιοχών και ποικιλιών, όπως είναι η γλυκιά του γεύση και οι αφράτοι και μαλακοί σπόροι του.  β) Στους τρόπους καλλιέργειας που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί της περιοχής μας. γ) Σε στοιχεία που δείχνουν πως επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος το μικροκλίμα που επικρατεί στην περιοχή μας. δ) Στα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η καλλιέργεια της Ροδιάς είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια της περιοχής μας εδώ και πολλά χρόνια.
   Με αυτή την διαδικασία γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα του Δήμου μας με την ανάδειξη ενός αναπτυσσόμενου παραδοσιακού προϊόντος, όπως είναι το Ρόδι.
   Η διαδικασία συνεχίζεται με την αίτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΙΠΠ και αξιολόγηση του φακέλου σε δύο στάδια σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.


Κολυμπάδης Παντελής
Δημοτικός Σύμβουλος