Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Τα φαντάσματα είναι άσπρα ! Στη Βιβλιοθήκη Ερμιόνης

Τα φαντάσματα  είναι  άσπρα !
Δευτέρα 24-6-13, 7-8.30 μ.μ.

Καλοκαιρινή εκστρατεία Καινοτομίας και Δημιουργικότητας
(4η συνάντηση)
Ο κόσμος στη Βιβλιοθήκη μας είναι πολύχρωμος