Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

«Αξιοποίηση της Δημόσιας έκτασης του οικοπέδου ΔΕ.ΠΟ.Σ. στο Πόρτο Χέλι».

Απάντηση έλαβε ο Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτής Αργολίδας, καθ. Γιάννης Μανιάτης από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, σε συνέχεια σχετικής ερώτησης που είχε καταθέσει με θέμα: «Αξιοποίηση της Δημόσιας έκτασης του οικοπέδου ΔΕ.ΠΟ.Σ. στο Πόρτο Χέλι».
Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού κ. Ι. Στουρνάρα: «…. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου, όταν αυτό καταστεί νομικά εφικτό, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η όποια διαδικασία αξιοποίησης θα γίνει σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία».
 Αναλυτικότερα η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, αναφέρει:
«Σχετικά με την αριθ. πρωτ.5473/2-1-2013 ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης, σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με τον Ν.3985/2010 “Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα”, η ΔΕΠΟΣ Α.Ε. λύθηκε και τέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης, στάδιο το οποίο έκτοτε και μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από τους ορισθέντες εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. προβαίνουν με την ταυτόχρονη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τη διενέργεια της εκκαθάρισης και την προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στο οποίο περιέχεται εν τέλει όλη η ακίνητη περιουσία της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της έκτασης στο Πόρτο Χέλι.   
Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου, όταν αυτό καταστεί νομικά εφικτό, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η όποια διαδικασία αξιοποίησης θα γίνει σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία».

πηγή