Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Ίδιας 'ηθικής τάξης'

Είναι ο χώρος δεματοποίησης Σταυρού και ο ΧΥΤΑ Φυλής.

Με την αποδοχή του χώρου Σταυρού επί εποχής κ. Σφυρή και κ. Λάμπρου είχαμε ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ για τον πληθυσμό της τουριστικής Ερμιονίδας και των συμφερόντων αυτού. Ίδια η ερμηνεία της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», έχουμε λεφτά και πληρώνουμε, η Περιφερειακή Διοίκηση επιβάλλει έναν χώρο και τρόπο εκτός τουριστικής ζώνης, το αποδεχόμαστε και μετά ό,τι θέλει ας κατεβάσει για τον χώρο αυτό. Εμείς είμαστε μακριά του.
Το ίδιο τώρα για τον ΧΥΤΑ Φυλής, με ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ για το σύνολο της Επαρχίας μας και για τα καθημερινά της απορρίμματα. Εμείς είμαστε μακριά του.
Και επειδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, γιατί ο Δήμος μας να νοιαστεί άμεσα για ανακύκλωση; Εδώ και η αριστεροειδής αφασία εκφράζει πλέρια την ικανοποίηση για το ........ ριζοσπαστικό περιεχόμενο της ΚΥΑ.
Δεν είναι ΛΥΣΗ αυτή, όπως δεν ήταν και η προηγούμενη.
Η ΛΥΣΗ έχει δύο κομβικά σημεία: Την ΟΡΘΗ διαχείριση του χαρτιού συσκευασίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλο καθαρό χαρτί, εφημερίδες, κ.λ.π. Αυτό το κομμάτι είναι θέμα που μόνο οι επαγγελματίες και τα καταστήματα μπορούν να το λύσουν οριστικά και δευτερευόντως τα νοικοκυριά. Την ΟΡΘΗ διαχείριση των μπουκαλιών νερού και άλλων πλαστικών που κυρίως αφορά τα νοικοκυριά και δευτερευόντως τα καταστήματα. Αυτά τα υλικά είναι το 80% του όγκου των απορριμμάτων μας και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα και αξιοποιήσιμα. Μόνον όταν αυτά αποσυρθούν από τα σύμμεικτα σε καθαρή μορφή, μόνον τότε αρχίζει η ανακύκλωση. Τα κουτάκια και γυαλί είναι το εύκολο.
Άρα η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στην ΠΗΓΗ είναι υπόθεση των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των καταστημάτων, των ξενοδοχείων πρωτίστως και δευτερευόντως των νοικοκυριών.
Τα σύμμεικτα απορρίμματα δεν είναι διαχειρίσιμα, αλλά ούτε και τα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα είναι διαχειρίσιμα για τον απλό λόγο ότι αναπόφευκτα μπερδεύονται με μη ανακυκλώσιμα και καταντούν στο τέλος σύμμεικτα απορρίμματα.
Προκάμνει η ο κύριος Δήμαρχος να επιβάλλει την ανακύκλωση στην ΠΗΓΗ με πλήρη διαχωρισμό στο σύνολο των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των καταστημάτων και των ξενοδοχείων, και των μπουκαλιών νερού στα νοικοκυριά. Αν αυτό το καταφέρει στα σχεδόν δύο χρόνια που απομένουν, πέτυχε στον τομέα απορρίμματα. Αν όχι, τότε δεν έκανε τίποτα σε αυτόν τον τομέα. Το να πηγαίνουν με αναγκαστική ΚΥΑ στον ΧΥΤΑ Φυλής, το κάνει οποιοσδήποτε.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος