Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Άλλο και τούτο!

Βάπτισαν την κότα χόρτα, να τη φάμε ως νηστίσιμο.

Βόθρος = Σκάμμα στο χώμα σκεπαστό με σανίδια και χώματα που υποδέχεται τα λύματα σπιτιού. Στη γλώσσα του Περιβάλλοντος αυτό λέγεται υπόγεια διάθεση λυμάτων στο έδαφος. Και σημαίνει μόλυνση του εδάφους και των υπογείων νερών.

Ανοικτός βόθρος = Σκάμμα στο χώμα με ελεύθερη επιφάνεια. Στη γλώσσα του Περιβάλλοντος αυτό λέγεται επιφανειακή διάθεση λυμάτων στο έδαφος. Και σημαίνει μόλυνση του εδάφους, των υπογείων νερών, της ατμόσφαιρας και συνακόλουθος κίνδυνος για την υγεία ανθρώπων, πανίδας και χλωρίδας.

Τα σπίτια του Κρανιδίου ρίχνουν τα λύματα σε έναν αγωγό ο οποίος τα μεταφέρει και τα ρίχνει (εν όλω ή εν μέρει άσχετο) σε ένα σκάμμα, σε ένα λάκκο στο Κάμπο του Κρανιδίου. Δηλαδή σε έναν ανοικτό βόθρο.

Έ, τώρα οι παρατρεχάμενοι περιβαλλολογούντες και προσβλέποντες δεν μπορούν να το πουν ανοικτό βόθρο και δυσαρεστήσουν τη Δημοτική αρχή. Υιοθέτησαν ένα καθώς πρέπει όρο: Χωματοδεξαμενή!
Και τώρα που ο Δήμος θα αδειάσει τον ανοικτό βόθρο (για να αδειάσει φυσικά πρέπει να πρώτα να σταματήσει η τροφοδοσία του με λύματα) αυτό που θα μείνει είναι ένα στρώμα εδάφους άγνωστης έκτασης και βάθους, χρόνια μολυσμένο από τα λύματα που φυσικά θέλει μελέτη εξυγίανσης και αποκατάστασης. Για να μη το πούνε μολυσμένο έδαφος οι παρατρεχάμενοι περιβαλλολογούντες και προσβλέποντες επινόησαν και έναν δεύτερο όρο: Λυματολάσπη!
Τρομάρα μας και τρομάρα τους.

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος