Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

πού και πού . . .

 


Υπάρχουν άνθρωποι που μόνο περιμένουν

Δεν είναι ποιητές
Δεν έγιναν ποτέ επαναστάτες
Κανένα φως δεν παρασύρουν προς το μέρος τους
Και πού και πού ένα κομμάτι σύννεφο
Περνάει πάνω απ' την καρδιά τους
Και την κρύβει


Μαρία Λαϊνά
Έλλη Βασιλάκη