Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Με την "Ελπίδα" στο Ηλιόκατρο

 


Φωτογραφίες: Ρίνα Λουμουσιώτη