Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση δημάρχου Ερμιονίδας για τη λειτουργία των σχολείων στην Ερμιονίδα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.: 213 00 Κρανίδι

Τηλ: 2754-360028

E-mail: m.ermionidas@gmail.com

Κρανίδι, 26.01.2022 Αρ. πρωτ.: 523

 ΘΕΜΑ : Καθυστέρηση της ώρας έναρξης των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ερμιονίδας, λόγω παγετού.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87Α’).

2. Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3608/2022/21.01.2022 απόφαση (ΦΕΚ 155 Β ́/21.01.2022) : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 24.01.2022 ώρα 6:00, έως και τη Δευτέρα 31.01.2022 και ώρα 6:00,

3. Το γεγονός ότι λόγω χαμηλών θερμοκρασιών (παγετός), η μετακίνηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών καθίσταται επικίνδυνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 η ώρα έναρξης των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας, ορίζεται στις 10:00 π.μ., λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός).

 Κοιν. :

1. Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αργολίδας 2. Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αργολίδας 3. Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας

4. Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας

5. ΚΤΕΛ Αργολίδας

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Γεωργόπουλος