Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ) και το βιβλιάριο όλων των Ιπποειδών (αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών)https://pfpo.gr

Ως Ως Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, χαιρετίζουμε, έστω και με σημαντική 10ετή καθυστέρηση, την θέσπιση ειδικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία των Ιπποειδών στη χώρα μας εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η εναρμόνιση της Ελλάδας με την σχετική Κοινοτική Οδηγία, καθιστά επιτέλους νομικά υποχρεωτική την ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ) και το βιβλιάριο όλων των Ιπποειδών (αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών) στη χώρα μας, καθώς και την καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ. Έτσι, ώστε να μην συνεχίζεται άλλο η αθρόα εγκατάλειψή τους ανεύθυνα, μόλις αρρωστήσουν ή γεράσουν, και να ταυτοποιείται άμεσα ο ιδιοκτήτης.

Παράλληλα, όμως, περιμένουμε άμεσα με ειδικό νόμο αποκλειστικά για τα Ιπποειδή: 1) τον νομικό καθορισμό των προστίμων και των κυρώσεων για τις ως άνω περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 2) τον σαφή ορισμό των συνθηκών ευζωίας και προστασίας των Ιπποειδών, ώστε να πάψει η ασύδοτη “χρήση” τους στις τουριστικές δομές (Χανιά, Ύδρα, Ζάκυνθος, Σαντορίνη κλπ ), όπου πρόσφατα είδαμε δυστυχώς λιποθυμίες τέτοιων βασανισμένων ζώων 3) τον καθορισμό Ειδικού Μηχανισμού Ελέγχου εκ μέρους του κράτους, στελεχωμένο με εξειδικευμένο στα Ιπποειδη προσωπικό 4) Η από το νόμο υποχρέωση του κτηνιάτρου να τοποθετήσει και καταγράψει το τσιπ, ακόμη και αν αρνείται ο ιδιοκτήτης Αναμένουμε θετική εξέλιξη και στα ανωτέρω αιτήματά μας, προσβλέποντας στο έντονο ενδιαφέρον της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ τον τελευταίο καιρό υπέρ της προστασίας των ζώων στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία ή τις μεμονωμένες προσπάθειές τους αναφορικά με την προστασία των ιπποειδών στην χώρα μας, τις φιλοζωικές οργανώσεις Animal Action, ΕΣΠΙ – Ιππόθεσις, Γαϊδουροχώρα. As a Panhellenic Animal Welfare Environmental Federation, we welcome, albeit with a significant 10-year delay, the establishment of a special institutional framework for the protection of Equidae in our country by the Ministry of Rural Development. The harmonization of Greece with the relevant Community Directive, finally makes legally mandatory the electronic marking (chip) and the booklet of all Equidae (horses, donkeys, mules) in our country, as well as their registration in the electronic database of the Ministry of Regional Development. So that the crowd does not continue to abandon them irresponsibly, as soon as they get sick or old, and the owner is immediately identified. At the same time, however, we are waiting immediately with a special law exclusively for the Equidae: 1) the legal determination of fines and penalties for the above cases of non-compliance 2) the clear definition of the conditions of well-being and protection of the Equidae, in order to stop their unauthorized “use” in the tourist structures (Chania, Hydra, Zakynthos, Santorini, etc.), where recently we unfortunately saw fainting of such tortured animals 3) the establishment of a Special Control Mechanism by the state, staffed with specialized personnel in Equidae 4) The statutory obligation of the veterinarian to place and record the chip, even if the owner refuses We expect a positive development in our above requests, looking forward to the strong interest of the leadership of the Ministry of Regional Development and Infrastructure lately in favor of animal protection in our country. Thank you very much for your cooperation or individual efforts regarding the protection of equidae in our country, animal welfare organizations Animal Action ESPI – Ippothesis DonkeyslandΠανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, χαιρετίζουμε, έστω και με σημαντική 10ετή καθυστέρηση, την θέσπιση ειδικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία των Ιπποειδών στη χώρα μας εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εναρμόνιση της Ελλάδας με την σχετική Κοινοτική Οδηγία, καθιστά επιτέλους νομικά υποχρεωτική την ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ) και το βιβλιάριο όλων των Ιπποειδών (αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών) στη χώρα μας, καθώς και την καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ.

Έτσι, ώστε να μην συνεχίζεται άλλο η αθρόα εγκατάλειψή τους ανεύθυνα, μόλις αρρωστήσουν ή γεράσουν, και να ταυτοποιείται άμεσα ο ιδιοκτήτης.

Παράλληλα, όμως, περιμένουμε άμεσα με ειδικό νόμο αποκλειστικά για τα Ιπποειδή:

1) τον νομικό καθορισμό των προστίμων και των κυρώσεων για τις ως άνω περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

2) τον σαφή ορισμό των συνθηκών ευζωίας και προστασίας των Ιπποειδών, ώστε να πάψει η ασύδοτη “χρήση” τους στις τουριστικές δομές (Χανιά, Ύδρα, Ζάκυνθος, Σαντορίνη κλπ ), όπου πρόσφατα είδαμε δυστυχώς λιποθυμίες τέτοιων βασανισμένων ζώων

3) τον καθορισμό Ειδικού Μηχανισμού Ελέγχου εκ μέρους του κράτους, στελεχωμένο με εξειδικευμένο στα Ιπποειδη προσωπικό

4) Η από το νόμο υποχρέωση του κτηνιάτρου να τοποθετήσει και καταγράψει το τσιπ, ακόμη και αν αρνείται ο ιδιοκτήτης

Αναμένουμε θετική εξέλιξη και στα ανωτέρω αιτήματά μας, προσβλέποντας στο έντονο ενδιαφέρον της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ τον τελευταίο καιρό υπέρ της προστασίας των ζώων στη χώρα μας.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία ή τις μεμονωμένες προσπάθειές τους αναφορικά με την προστασία των ιπποειδών στην χώρα μας, τις φιλοζωικές οργανώσεις

Animal Action, ΕΣΠΙ – Ιππόθεσις, Γαϊδουροχώρα.

As a Panhellenic Animal Welfare Environmental Federation, we welcome, albeit with a significant 10-year delay, the establishment of a special institutional framework for the protection of Equidae in our country by the Ministry of Rural Development.

The harmonization of Greece with the relevant Community Directive, finally makes legally mandatory the electronic marking (chip) and the booklet of all Equidae (horses, donkeys, mules) in our country, as well as their registration in the electronic database of the Ministry of Regional Development. 

So that the crowd does not continue to abandon them irresponsibly, as soon as they get sick or old, and the owner is immediately identified. 

At the same time, however, we are waiting immediately with a special law exclusively for the Equidae: 

1) the legal determination of fines and penalties for the above cases of non-compliance 

2) the clear definition of the conditions of well-being and protection of the Equidae, in order to stop their unauthorized “use” in the tourist structures (Chania, Hydra, Zakynthos, Santorini, etc.), where recently we unfortunately saw fainting of such tortured animals 

3) the establishment of a Special Control Mechanism by the state, staffed with specialized personnel in Equidae 

4) The statutory obligation of the veterinarian to place and record the chip, even if the owner refuses 

We expect a positive development in our above requests, looking forward to the strong interest of the leadership of the Ministry of Regional Development and Infrastructure lately in favor of animal protection in our country. 

Thank you very much for your cooperation or individual efforts regarding the protection of equidae in our country, animal welfare organizations 

Animal Action

ESPI – Ippothesis

Donkeysland