Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Τάσος Τόκας: 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Δυστυχώς αλλά για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος δεν απαντά επί της ουσίας, αποσείει τις ευθύνες του και προσπαθεί να δικαιολογήσει χωρίς επιχειρήματα την από μέρους του υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρέπει λοιπόν επιτέλους να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον Δήμαρχο επί της ουσίας:

1. Πάρθηκαν ή όχι όλες οι αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση από τον Μάρτιο και μετά;

2. Είναι ή όχι υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου η απλή ενημέρωση του ανώτερου θεσμικά οργάνου για τις αποφάσεις των άλλων οργάνων του Δήμου χωρίς αυτό να έχει συμμετάσχει σε καμία φάση της διαδικασίας;

3. Υπάρχει ή όχι ειδική Ομάδα Έργου, με αντικείμενο την ιεράρχηση και την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου ή απλώς αποφασίζει ο Δήμαρχος, εκτελεί η Τεχνική Υπηρεσία και αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή; 

4. Υπάρχει ή όχι η δυνατότητα βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση της που λαμβάνεται ομόφωνα να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του;

5. Μπορεί ναι ή όχι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας να αντικαταστήσει την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου;


Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ