Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Τ.ΤΟΚΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου  2020

ΠΡΟΣ

κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη

Δήμαρχο Ερμιονίδας

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων,

Πρόεδροι Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: Οι υπέρμετρες αρμοδιότητες (έως και αντισυνταγματικές) της Οικονομικής Επιτροπής δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

   κ. Δήμαρχε,

Με έκπληξη διάβασα την ανακοίνωση σας,  της 4ης/12/2020,  για την υποβολή πρότασης του Δήμου  Ερμιονίδας   στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Και ένιωσα έκπληξη όχι γιατί διαφωνώ για προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση, που τόσο   ανάγκη έχει ο Δήμος μας, αλλά για την από πλευρά σας υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου και του ρόλου που αυτό έχει στην συνείδηση των δημοτών. Το συγκεκριμένο θέμα, όπως και άλλες προτάσεις, δεν ήρθε ποτέ στο κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό όργανο του Δήμου μας για να ληφθεί  σχετική απόφαση, αφού αυτό έγινε από την 7μελή Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε).

Και για να σας προλάβω δεν κάνω λόγο για παράνομη  διαδικασία, αφού έχουν ενισχυθεί υπέρμετρα ( έως και αντισυνταγματικά)  οι αρμοδιότητες της Ο.Ε από σειρά νόμων ιδιαιτέρως μέσα στο 2020 με τελευταίο  τον  Ν. 4735/2020 δίνοντάς της απεριόριστη εξουσία με παράλληλη υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνεται πλέον υποτυπώδης.

Ιδίως δε μετά τον Μάρτιο που είναι σε ισχύ οι ρυθμίσεις του Ν. 4674 /2020   με τις οποίες δόθηκε η αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα, δεν έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κανένα σχετικό θέμα μέχρι σήμερα..Αντιθέτως και κατά το ίδιο διάστημα όλες οι αποφάσεις για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση έχουν παρθεί από την Ο.Ε. (Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων - Διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα την Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πορτοχελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δήμου Ερμιονίδας-Αντισεισμικές παρεμβάσεις Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Ερμιονίδας- Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ερμιονίδας)Εσείς όμως κ. Δήμαρχε γνωρίζετε πως τα σημαντικά θέματα πρέπει να συζητούνται στο ανώτερο θεσμικά όργανο του Δήμου, αφού αυτό τουλάχιστον τονίζατε από τη θέση της  αντιπολίτευσης κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο.Τι άλλαξε λοιπόν την θέση σας και πλέον δεν θέλετε να συζητούνται τα  σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο;Γιατί άλλο πράγμα είναι η απόφαση να λαμβάνεται από 7μελές συμβούλιο (Ο.Ε) που τις περισσότερες φορές συνεδριάζει με την απουσία των 2 μελών της αντιπολίτευσης.Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλετε  έναν ευρύ διάλογο και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης  για   σημαντικά θέματα  και προτιμάτε να αποφασίζει η παράταξή σας, η οποία με νωπή τη βούληση των δημοτών αποτελείται από 11 μέλη από τα  27 που αποτελούν το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας.Αυτό όμως είναι κατάφωρα αντιδημοκρατικό και ταυτόχρονα επικίνδυνο για τα συμφέροντα του Δήμου μας.Σας υπενθυμίζω πως στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 20/11/2020 ψήφισα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2021, παρά την ελλιπή και διαδικαστικού χαρακτήρα διαμόρφωσή του,  αφού   δηλώσατε  ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, δείχνοντας   τάσεις επαφής και επικοινωνίας με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αφού το θέμα το είχε αναδείξει η ΝΕΔΥΠΕΡ το προηγούμενο διάστημα και αυτό περιμέναμε να γίνει και για τα υπόλοιπα ζητήματα.Όμως πλανηθήκαμε!!Η παράταξή μας (νομίζω και οι άλλες παρατάξεις του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας) πιστεύει ότι  το θέμα είναι πολύ σοβαρό  γιατί  πρόκειται  για σειρά προτάσεων εκ μέρους του Δήμου Ερμιονίδας για   χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους,  χωρίς όμως να συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και  χωρίς να υπάρχει Επιχειρησιακός Σχεδιασμός αφού δεν είναι έτοιμος ακόμα.!!Επί της ουσίας λοιπόν οφείλετε να μας απαντήσετε:1) Θεωρείται πως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας μπορεί να αντικαταστήσει την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου;2) Έχετε συγκροτήσει  ειδική Ομάδα Έργου, με αντικείμενο την   υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα;3) Πως, ελλείψει  κεντρικού σχεδιασμού, γίνεται η ιεράρχηση θεμάτων και προτάσεων, τα οποία χρειάζονται και είναι απαραίτητα στον Δήμο Ερμιονίδας, ανά πηγή χρηματοδότησης;4) Πως με δεδομένο την έλλειψη Επιχειρησιακού Προγράμματος καθορίζονται σήμερα το Στρατηγικό Σχέδιο, οι Άξονες, τα Μέτρα  οι Στόχοι καθώς  και οι προοπτικές Ανάπτυξης του Δήμου μας;   κ. Δήμαρχε,Απαιτείται να δώσετε οριστικό τέλος στην υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου και να φέρνετε τα σημαντικά θέματα που καθορίζουν το σήμερα και το αύριο του Δήμου Ερμιονίδας προς συζήτηση στο ανώτερο θεσμικά όργανο. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς άλλη σκέψη.Άλλωστε αν και βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές, δίνεται η δυνατότητα  με ειδική απόφαση της που λαμβάνεται ομόφωνα να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.Τάσος ΤόκαςΔημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ