Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
                                                                            ΕΡΜΙΟΝΗ                                                                            4/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς
τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κάδους για υλικά κατεδαφίσεων
τους επαγγελματίες οικοδόμους  και
τους Δημότες της Ερμιόνης

Παρακαλούμε όπως, απευθύνεστε  στην Κοινότητα Ερμιόνης για την παραχώρηση του χώρου, προκειμένου να τοποθετήσετε κάδο για οικοδομικά υλικά κατεδαφίσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό καθαριότητας που ψηφίστηκε  με την 273/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΙΩΣΗΦ  ΓΑΝΩΣΗΣ