Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

ΔΥΝΑΤΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ:Τί συμβαίνει μεταξύ των πολιτών - ιδιοκτητών και του Δήμου για τα οικοδομικά ακίνητα στην Ερμιονίδα;

Ανήσυχοι και αναστατωμένοι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ερμιονίδα
 Με την υπ. αριθμ. 93/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας έγινε απ΄ευθείας ανάθεση για τη μελέτη με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ με σκοπό τη διασταύρωση στοιχείων που έχουν δηλωθεί και πραγματικών στοιχείων, και ως εκ τούτου την πληρωμή πραγματικών και όχι πλασματικών δημοτικών τελών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και με πληροφορίες τις οποίες έχουμε δόθηκε ημερομηνία ρύθμισης πληρωμών για τις οφειλές οι οποίες προέκυψαν και έχουν αναδρομική ισχύ η 29η Σεπτεμβρίου 2017.

Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος:

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η αποστολή των οφειλών προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων;Εάν όχι, με ποια κριτήρια επελέγησαν οι πρώτοι παραλήπτες οι οποίοι προφανώς θα επωφεληθούν από τη διευκόλυνση η οποία προκύπτει από γενικότερη κρατική ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο; Οι υπόλοιποι;

Γιατί δεν υπήρξε, όπως σε άλλες περιπτώσεις, γενική επίσημη ανακοίνωση από το δήμο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων; 


Οι ενστάσεις οι οποίες πιθανότατα θα προκύψουν από ποια επιτροπή θα εξετάζονται; Υπάρχει πρόθεση σύστασης επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων; Όπως γνωρίζουμε υπάρχει ανάλογη επιτροπή στη ΔΕΥΑΕΡ, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Βεβαίως και σαφώς είμαστε υπέρ της διασφάλισης των συμφερόντων του δήμου σε κάθε περίπτωση και φυσικά όμως είμαστε και υπέρ της τήρησης της νομιμότητας, από κάθε πλευρά.

Από το γραφείο τύπου της
Δυνατής Ερμιονίδας