Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

δε δίψαγα

ζωγραφικό έργο τής Σοφίας Βλάχου

'Οταν σου ζήτησα νερό, δε δίψαγα.
Η πεθυμιά ήταν
της προσφοράς την προθυμία
να απολαύσω. 

Αργύρης Χιόνης


Έλλη Βασιλάκη