Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

ΝΕΔΥΠΕΡ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 44000 ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΥΨΟΥΣ  44.000 € ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή δείχνοντας για μία ακόμη φορά το πως αντιλαμβάνεται τη διαχείριση των κοινών καθώς και  τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελεί το  κορυφαίο συλλογικό όργανο στην διαμόρφωση της πολιτικής του Δήμου, έφερε θέμα χωρίς καμία ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων.

Συγκεκριμένα κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της συνεδρίασης με τίτλο  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2016» ζητήσαμε ενημέρωση για δύο   κωδικούς στους οποίους προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή  νέων τεχνολογιών στη Δ.Ε.Κρανιδίου και στη Δ.Ε.Ερμιόνης για τοποθέτηση καμερών σε κάδους απορριμμάτων και απορριμματοφόρα κ.α., συνολικού ύψους 44.000 €.

Στις ερωτήσεις μας για το πώς θα εφαρμοσθεί το εν λόγω πρόγραμμα ο Δήμαρχος κ. Σφυρής απαξίωσε να μας απαντήσει και προκάλεσε έτσι την αντίδρασή μας.

Στην τοποθέτησή μου τόνισα ότι θα καταψηφίσουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους δύο αυτούς κωδικούς αφού : 

1) Δεν έχουμε καμία ενημέρωση  και δεν μας στάλθηκε κανένα email όπως συνήθως γίνεται με τα άλλα θέματα.

2) Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοια ζητήματα, όταν μάλιστα πρόκειται για ποσό ύψους 44.000 € που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους  μάλιστα.

3) Η ΝΕΔΥΠΕΡ κατά τη συζήτηση τόσο για το Τεχνικό Πρόγραμμα  2016, όσο και για τον Προϋπολογισμό 2016 είχε καταψηφίσει το  έργο στη λογική ότι πολλά  από τα έργα που προβλέπονταν εκεί   δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Δήμου, δεν υπήρξαν προτεραιότητες και δεν εισακούσθηκαν οι προτάσεις την Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το τμήμα του  Προϋπολογισμού  Εξόδων 2016 του Δήμου Ερμιονίδας  για τους δύο προαναφερόμενους  κωδικούς:


Το κύριο βεβαίως ζήτημα είναι ότι το έργο είναι αμφιβόλου αποτελέσματος καθώς δεν υπάρχει καμία τεχνικο-οικονομική μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας και τους στόχους του προγράμματος και προκάλεσε την αντίδραση και άλλων δημοτικών συμβούλων.

Στη σημερινή κρίσιμη οικονομικά συγκυρία, απαιτείται σύνεση  και ιεράρχηση των αναγκών για το που θα πάνε τα χρήματα του Δήμου και κατ΄επέκταση των δημοτών.

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ