Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Οι ξυλοναυπηγοί της Ύδρας


Τα πρώτα πλοία φαίνεται να ναυπηγήθηκαν στην Ύδρα -όπως αναφέρει ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Ν. Ράδος- περίπου το 1650, αλλά ήταν μικρά, χωρίς όμορφη εμφάνιση και κακοτάξιδα.
Ο πρώτος Υδραίος ξυλοναυπηγός ήταν ο  Κωνσταντίνος Σακελλάριος που προσπαθούσε να βρει μια λύση ώστε να μετατρέψει αυτά τα πρωτογενή πλοία σε αξιόπλοα, εμφανίσιμα αλλά και ικανά για μεγαλύτερα ταξίδια.
Δυστυχώς όμως σε κάποια επιδρομή Αλγερινών πειρατών στην Ύδρα - που εκείνη την εποχή ήταν κυρίαρχοι στην Μεσόγειο θάλασσα και το Αιγαίο πέλαγος - τον συνέλαβαν μαζί με τρείς άλλους Υδραίους προκρίτους και τους μετέφεραν στο Αλγέρι. Εκεί τον υποχρέωσαν μαζί με τους άλλους αιχμάλωτους να δουλέψουν καταναγκαστικά σε ναυπηγείο.
 
Το κείμενο είναι από προσωπική μου έρευνα, οι φωτογραφίες από το διαδίκτυο, από βιβλία και εφημερίδες αναφερόμενα στην Ύδρα.