Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Καταπολέμηση Κουνουπιών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κάποιοι μεγάλοι δήμοι δεν συμμετέχουν


Δεν συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση οι δήμοι Δημάρχων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Κορινθίων, Σικυωνίων και Ανατολικής Μάνης. Δεν αναφέρονται όμως οι λόγοι της άρνησης. Η Ερμιονίδα προφανώς είναι στο πρόγραμμα ψεκασμού. Να ενημερωθούμε ανάλογα. Υπάρχουν κίνδυνοι ;
 

argolidaportal 
 Υπεγράφη στις 22.3.16 από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, τους Δημάρχους των συμβαλλόμενων Δήμων και της Πελοπόννησος ΑΕ ΟΤΑ, μετά και την έγκριση της υπ’ αρ. 53/2016 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η νέα Προγραμματική Σύμβαση του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  Δήμων  των Περιφερειακών  Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά από εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων και της  ανάγκης της  καταπολέμησης των κουνουπιών,
για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της Οικονομίας της περιοχής αποφάσισε την υλοποίηση του έργου με θέμα «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  Δήμων  των Περιφερειακών  Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας» για την διετία 2016-2017, βασισμένο σε συνδυασμό μέτρων και ενεργειών που έχουν αντικειμενικούς σκοπούς:
-Την προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών των οποίων φορείς είναι έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου, κ.α).
-Την περιστολή του παράγοντα όχλησης.
-Τη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
-Την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν τα επόμενα έτη.
Σύμφωνα με  τη μελέτη «Διαχείριση Επιδημιολογικών Κινδύνων που προκύπτουν από  Έντομα Διαβιβαστές (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι). Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και Καταπολέμησης Εντόμων Διαβιβαστών  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον Αύγουστο του  2015,  ασθένειες όπως η Ελονοσία,ο Ιός του Δυτικού Νείλου,ο Δάγκειος και Κίτρινος Πυρετός, ο Ιός Chicungunia είναι μία σειρά από ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια σε Παγκόσμιο επίπεδο.
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και σε συνδυασμό με:
  • Την αθρόα είσοδο και διακίνηση μεταναστών από χώρες όπου ενδημούν μολυσματικές ασθένειες ιδιαίτερα από χώρες που ενδημεί η ελονοσία και την επανεγκατάσταση της νόσου στη Περιφέρεια.
  • Την εγκατάσταση του Αedes albopictus (κουνούπι τίγρης) σε αρκετές περιοχές της Περιφέρειας εν δυνάμει φορέα 24 αρμποιών, και άλλων  μολυσματικών ασθενειών, όπως ο Δάγκειος πυρετός.
  • Την παρουσία αρκετών κατάλληλων φυσικών ενδιαιτημάτων ανάπτυξη των εντόμων διαβιβαστών καθώς και κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την αναπαραγωγή και την εξάπλωση των εντόμων φορέων.
  • Τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τηρούνται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας (έδρας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν την επιδημιολογία των ασθενειών, των οποίων φορείς είναι τα κουνούπια, καθώς και την εποχιακή διακύμανση των πληθυσμών των εντόμων αυτών που έχουν καταγραφεί σε κάθε περιοχή.
  • Τη  διαφαινόμενη διακύβευση της Δημόσιας Υγείας.
  • Το τουριστικό προφίλ της Περιφέρειας αλλά και της χώρας, το οποίο θα πληγεί σημαντικά από την έκδοση τουριστικών οδηγιών.
Κρίθηκε απαραίτητη η καταπολέμηση των εντόμων διαβιβαστών αλλά και ο έλεγχος των ασθενειών που μεταδίδονται από αυτά, η οποία πρέπει  να στηριχθεί άμεσα σε κεντρικό σχεδιασμό, έλεγχο και δράσεις, που να διασφαλίζουν πρωτογενώς την προστασία της Δημόσιας Υγείας με ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μετάδοσης μολυσματικής νόσου και δευτερογενώς τη μείωση της όχλησης.
Το νέο διετές πρόγραμμα περιλαμβάνει  το σύνολο των απαιτούμενων δράσεων με στόχο την παρακολούθηση των προνυμφών και ακμαίων  κουνουπιών στην περιοχή υλοποίησης του έργου, την διενέργεια ψεκασμών από εδάφους και από αέρος, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων επεμβάσεων.
Περιοχή υλοποίησης του έργου είναι η χωρική επικράτεια της Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στα φυσικά συστήματα και ειδικότερα στις περιοχές στις οποίες παρατηρούνται σημαντικοί πληθυσμοί κουνουπιών καθώς και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών.
Παράλληλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αρτιότερη υπηρέτηση των στόχων και των προκλήσεων έχει προχωρήσει στην υλοποίηση παράλληλων προγραμμάτων όπως:
1. Το  Πρόγραμμα Διερεύνησης, Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της Ελονοσίας με πεδίο εφαρμογής την περιοχή του Δήμου Ευρώτα για την διετία 2016-2017,
2.Τη δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης - Ελέγχου για την Επιτήρηση Εντόμων Διαβιβαστών Υπεύθυνων για την Μετάδοση Νοσημάτων σε Ανθρώπους.
3.Το Πρόγραμμα επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
4.Την επίδραση περιβαλλοντικών-υδρολογικών παραμέτρων στις εστίες αναπαραγωγής των εντόμων διαβιβαστών.
5.Τα επιδημιολογικά δεδομένα της νόσου της Λεϊσμανίασης.
6.Την πρόληψη της Λεϊσμανίασης.
Με λύπη διαπιστώθηκε η απροθυμία των Δημάρχων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Κορινθίων, Σικυωνίων και Ανατολικής Μάνης, να συμμετάσχουν οι Δήμοι τους στην προγραμματική σύμβαση. Ενημερώνουμε τους πολίτες των Δήμων αυτών ότι σε ενδεχόμενα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν, μπορούν να ζητήσουν εξηγήσεις από τους Δημάρχους τους. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση παραμένει παρούσα να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια και απ’ οποιονδήποτε αυτή απαιτηθεί.