Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Τοποθέτηση του Π.Σ. Τζανή Τάσου για την αξιοποίηση ακινήτου ΤΑΙΠΕΔ στη ΒερβερόνταΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΣΤΗ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

Τοποθέτηση του  Π.Σ. Τζανή Τάσου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,
Η ανάπτυξη που θέλουμε & επιζητούμε στην Ερμιονίδα, ιδιαιτέρως στον τριτογενή τομέα (τουρισμός) & δεδομένου ότι το Κράτος, η Περιφέρεια, ο Δήμος δεν μπορούν & δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίες οι ίδιοι, βασίζεται στις υποδομές που είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε. Το νερό , η μόνιμη διαχείριση των απορριμμάτων & η γρήγορη & ασφαλής  πρόσβαση (οδική, ακτοπλοϊκή, αεροπορική), είναι οι πιο σημαντικές υποδομές, χωρίς  τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κανενός τύπου ανάπτυξη.
Η απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε αφορά την Γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) επί της Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αναφέρεται στο Πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του
συγκεκριμένου Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), μία γνωμοδότηση που εφ΄ όσον θα είναι θετική θα έχει πολύ θετικές συνέπειες προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης & αναβάθμισης της συγκεκριμένης, αλλά & της  ευρύτερης περιοχής (ολόκληρη η Ερμιονίδα, Σπέτσες, Υδρα, Επίδαυρος ακόμα & το Ναύπλιο). 
Για την ενημέρωσή σας αναφέρω ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι εκτάσεως 627,4 στεμμάτων, ευρίσκεται στην περιοχή ¨Βερβερόντα¨ του Πορτοχελίου, 500 μέτρα από το κέντρο του οικισμού & είναι εκτός σχεδίου & εκτός ορίων οικισμού. Το ακίνητο περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο το 1973 με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με σκοπό την κατασκευή αεροδρομίου. Το 1980 περιήλθε στη ΔΕΠΟΣ  Α.Ε. με προοπτική να γίνει  παραθεριστικός οικισμός. Το 2011 περιήλθε στην κυριότητα του  Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ  Α.Ε).
Εντός του ακινήτου υπάρχουν αυθαίρετα ημιτελή κτίσματα, κατασκευή στο στάδιο του μπετόν που θα χρησιμοποιείτο  για δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού, ποιμνιοστάσιο, αυτοσχέδια πίστα motocross, σκουπιδότοπος & εποχιακά κατασκηνώνουν αθίγγανοι. Μία κατάσταση ντροπής  & άκρως δυσφημιστικής για μια τέτοια περιοχή.
Το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. προχώρησε λοιπόν στην εκπόνηση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής  Ανάπτυξης  του Ακινήτου, με σκοπό την αξιοποίησή του, μέσω της διαδικασίας πώλησής του. Η Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) επί της οποίας καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε, με βάση τον νόμο 3986/2011, προτείνει το σενάριο της ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η ζώνη Ι , προς Βορρά, εκτάσεως 427,4 στρεμ.  προορίζεται  για τη χρήση  ¨τουρισμός- αναψυχή¨ δηλαδή για την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, γηπέδου golf, & αθλοπαιδιών. Η ζώνη ΙΙ , προς το νότιο μέρος, κοντά στη λιμνοθάλασσα της Βερβερόντας, εκτάσεως 200 στρεμ. επίπεδη, προορίζεται για χρήσεις ¨μεταφορικές, τεχνικές,  κοινωνικές,  & περιβαλλοντικές υποδομές¨ δηλαδή για κατασκευή μικρού περιφερειακού αεροδρομίου τύπου Β. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου αεροδρομίου είναι:  Ολικό μήκος αεροδιαδρόμου έως 1500 μ. εξυπηρετεί συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών (μικρά & μεσαία) τα οποία προσεγγίζουν με συγκεκριμένη ταχύτητα, ώστε να μην δημιουργούνται υπερ-ήχοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές στα κοντινότερα κτίρια & μεγάλη ηχορύπανση.
Η περιοχή δεν έχει κηρυχθεί ως περιβαλλοντικά προστατευταία  & οι επιπτώσεις από πλευράς θορύβου στο περιβάλλον  είναι μηδενικές ή αμελητέες, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. Οι επιπτώσεις ως προς τη βιοποικιλότητα, την χλωρίδα & την πανίδα είναι περιορισμένες & θα αντισταθμιστούν από τις θετικές επιπτώσεις του έργου στην οικονομία αλλά & από τον περιορισμό των περιβαλλοντικών οχλήσεων της υπάρχουσας κατάστασης (απορρίμματα, αυθαίρετα κλπ.). Όλες οι παρεμβάσεις, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, λαμβάνουν σοβαρά  υπ΄όψιν τους τα χωροταξικά, περιβαλλοντικά, χρηματοοικονομικά & εμπορικά κριτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 3986/2011.
Κυρίες  & κύριοι συνάδελφοι,
Δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές γνώμες ή αντιδράσεις, συντονισμένα από την Τοπική κοινωνία (Τοπική Κοινότητα, Σύλλογοι, Φορείς κ.α.), στο πρόσφατο δε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας, με μία μόνο αρνητική ψήφο, απεφασίσθη η θετική & σύμφωνη γνώμη, για το εν λόγω έργο. Προστίθεται & σας παρακαλώ να ληφθεί πολύ σοβαρά υπ΄ όψιν η απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας, για παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ  Α.Ε. περίπου 20 στρεμ.  για την κατασκευή Δημοτικών αθλοπαιδιών & χώρου Δημοτικού parking κυρίως για την αποσυμφόρηση & απελευθέρωση άλλων χώρων, ίδιων χρήσεων, εντός του οικισμού του Πορτοχελίου, οι οποίοι, δεδομένου ότι το Πόρτο  Χέλι ασφυκτιεί οικιστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες χρήσεις π.χ. σχολεία, νεκροταφείο, Δημοτικό κτίριο .
Σας καλώ να υπερψηφίσετε.