Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Δελτίο τύπου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερμιόνης


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 537 

Στις 29 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ που εκλέχθηκαν με την υπ΄αριθμ 96/13.2.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συζήτησαν επί του μόνου θέματος: 
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, κατανομή αξιωμάτων και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για την άσκηση αρμοδιοτήτων του. 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΑΝΑ (ΕΛΕΝΗ) 
Αντιπρόεδρος ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ταμίας ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
Γραμματέας ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Μέλος ΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ