Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Eνημέρωση-διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-10-2015 στο ΓΕΛ Κρανιδίου

Eνημέρωση-διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-10-2015 στο ΓΕΛ Κρανιδίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CLLD (Leader) «Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων».
Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY - LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 - 2020. Συγκεκριμένα το
ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση πολυτομεακών και πολυταμειακών δράσεων, μέσω της από κοινού εφαρμογής των τεσσάρων ταμείων, δηλαδή, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

   Τετάρτη 14/10/2015, 18:00
Αίθουσα εκδηλώσεων Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, Κρανίδι Αργολίδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
18:00
Προσέλευση
18:10
«Οι στόχοι του Δήμου Ερμιονίδας για την Π.Π.2014-2020»
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Σφυρής, Δήμαρχος Ερμιονίδας
18:30
«Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία ένα τοπικό πρόγραμμα “στα μέτρα” μας»
Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Ζώταλης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
19:00
«Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD 2014-2020)».
Εισηγητής: Παναγιώτης Γεωργοστάθης, Φυσικός-Ενέργεια & Περιβάλλον
19:30
Συζήτηση, ερωτήσεις, τοποθετήσεις