Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Παρουσίαση στο Κρανίδι για το Πρόγραμμα CLLD (Leader)

 

Ηταν μια άκρως ενδιάφέρουσα συζήτηση -διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα CLLD Leader της Ανατολικης Πελοποννήσου.Και το σημαντικό ήταν η διαβούλευση για την επιλογή των δράσεων που θα ενισχυθούν πριν αυτο προκηρυχθεί.
Ολη η επικράτεια του Δήμου μας είναι στη περιοχή εφαρμογης του προγράμματος.
 Δυστυχώς η παρουσία του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη παρόλο την υπεπροβολή που έγινε απο όλους μας.
Να σημειωθεί οτι η η εταιρεία που θα υλοπιησει το πρόγραμμα (σχεδιασμός ,αξιολογήσεις ,εγκρίσεις) ειναι μια αναπτυξιακή εταιρεία που μέτοχοι είναι Δήμοι της Πελοποννήσου.
Αυτα για την ώρα  ,,ανεβαίνουν δύο video απ την παρουσίαση εκδήλωση της διαβούλευσης

  ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ