Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD

1
Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Ερμιονίδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα, στο Κρανίδι την Τετάρτη 14-10-2015, ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση – Διαβούλευση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD».
Ο Δήμος Ερμιονίδας με την υπ’ αριθ.  157/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου έχει εντάξει όλη την περιοχή του στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος CLLD.
Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από τέσσερα ευρωπαϊκά ταμεία (Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικό Ταμείο) τα οποία χρηματοδοτούν πολυτομεακές δράσεις που μπορεί να γίνουν είτε από Δήμους, Νομικά Πρόσωπα και Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε από επιχειρήσεις και ιδιώτες.
Έγιναν εισηγήσεις από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δημήτρη Σφυρή, τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Μιχαήλ Ζώταλη και τον Φυσικό, ειδικό σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Παναγιώτη Γεωργοστάθη.
Τέλος τέθηκαν ερωτήσεις από το κοινό, δόθηκαν απαντήσεις από τους εισηγητές και έγιναν τοποθετήσεις από τους παρισταμένους.
3
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Ερμιονίδας τόνισε ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει στο πρόγραμμα CLLD (LEADER), δεδομένου ότι δεν είχε ενταχθεί στις τρεις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους του προγράμματος LEADER, με αποτέλεσμα o  Δήμος Ερμιονίδας, οι επαγγελματίες και οι φορείς της περιοχής να έχουν αποκλεισθεί από τις χρηματοδοτήσεις. Επισήμανε ότι ο Δήμος Ερμιονίδας είναι μέτοχος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα (όπου μέτοχοι είναι Δήμοι της Πελοποννήσου), κάτι που διασφαλίζει πλέον την διαφάνεια των διαδικασιών.
Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για ουσιαστική ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση και προώθηση δραστηριοτήτων σε τομείς της οικονομίας με στόχο την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει ουσιαστικές αναπτυξιακές δραστηριότητες (τουλάχιστον με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο), μπορεί να παρεμβαίνει ενεργά στην τοπική ανάπτυξη μέσω του Δημοτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος (5ετούς και 10ετούς διάρκειας), του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, αρκεί να υπάρχει ανάλογη βούληση και να προβεί στην υλοποίησή τους εκμεταλλευόμενη τους πόρους χρηματοδότησης, ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και εθνικούς.
Αναφέρθηκε στην βασική επιδίωξη του Δήμου Ερμιονίδας που είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας λέγοντας “επιδίωξη των προγραμμάτων είναι μέσα από επενδυτικά σχέδια να αναδειχθούν οι περιοχές που τρέχουν τα leaderκαι να τονωθεί η τοπική επιχειρηματικότητα προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. Βασικοί στόχοι είναι επίσης η ενίσχυση της ταυτότητας της κάθε περιοχής, η ανάδειξη των πολιτιστικών της ιδιαιτεροτήτων, όπως και η ανάδειξη στοιχείων του τοπικού πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος, η προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και η προώθησή τους και φυσικά η δημιουργία ευκαιριών για συμπληρωματική απασχόληση του τοπικού πληθυσμού”.
Τόνισε την σημασία της αειφόρου ανάπτυξης λέγοντας “η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση”.  
Κλείνοντας επισήμανε ότι  “απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η πληροφόρηση, οι δυνατότητες και η άμεση αξιοποίηση των ευκαιριών. Ο ρόλος του Δήμου είναι να συμβάλει στη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και να στηρίξει εσάς, τους δημότες, ώστε να αποτελέσουμε όλοι μαζί τον κινητήριο μοχλό για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας δράσεων και επενδύσεων τοπικού χαρακτήρα.
Δημιουργούμε, λοιπόν, τις προϋποθέσεις υποστηρίζοντας την τοπική πρωτοβουλία για την απασχόληση κι επανεκκίνηση των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων”.
4Η ημερίδα ήταν επιτυχημένη τόσο από πλευράς προσέλευσης όσο και από την ενεργή  συμμετοχή του κοινού και μέσα από τις εισηγήσεις αλλά και από τη διαλογική συζήτηση που επακολούθησε καταδείχτηκε ότι το πρόγραμμα υποστηρίζει παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα όπως:
  • Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα με ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών (έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής, έργα αύξησης της ελκυστικότητας της περιοχής, φράγματα, υδατοδεξαμενές, μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, έργα ύδρευσης, ενίσχυση βιβλιοθηκών, μουσείων κ.λπ.) με χρηματοδότηση 100%.
  • Την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα (δράσεις δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας) με χρηματοδότηση 50%.
  • Υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων (διενέργεια φεστιβάλ, εκθέσεων, αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.) με χρηματοδότηση 75%.
Επίσης έγινε φανερό ότι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα CLLD θα διαμορφωθούν ύστερα από προτάσεις τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών γι’ αυτό και ο Δήμος Ερμιονίδας ξεκίνησε άμεσα τον σχεδιασμό του προγράμματος.
Ο Δήμος Ερμιονίδας για να διευκολύνει την διαδικασία υποβολής των προτάσεων από ιδιώτες, επιχειρήσεις, νέες και νέους επαγγελματίες, προτίθεται να δημιουργήσει Γραφείο Συντονισμού το οποίο θα δίνει πληροφορίες και θα φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.
Επομένως όπως έχει σχεδιαστεί το νέο πρόγραμμα CLLD για την περίοδο 2014-2020, είναι ευκολότερο σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις φορέων και επενδυτικές προτάσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών επαγγελματιών.
Στα θετικά του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι στοχεύει σε μια συνολική προσέγγιση και σύνδεση της αγροτικής και θαλάσσιας οικονομίας, του τουρισμού και της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα και το δυναμικό της κάθε περιοχής.
Το πρόγραμμα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, υποδεικνύοντας στις τοπικές κοινότητες τρόπους βάσει των οποίων μπορούν οι ίδιες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την οικονομική ανάπτυξή τους, στοχεύοντας παράλληλα και στην κοινωνική συνοχή.