Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Νέα Βιβλία


Νέα  Βιβλία
 
Από τις «Βυζαντινές Μουσικοφιλολογικές Εκδόσεις» κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, με στόχο τον αρτιότερο τρόπο διδασκαλίας και την ευκολότερη εκμάθησή της.
Αυτά είναι: 
Νέο Αναστασιματάριο – Επιτομή (σελ. 366)
   Μεθοδική Πρώτη Ανάγνωση Της  Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής - Τεύχος 3ο (σελ. 168)
Οι συγγραφείς Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Σπετσιώτης και Ανδρέας Αναστασιάδης, πρωτοψάλτες και καθηγητές της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, καταθέτουν στα βιβλία αυτά την πολυετή τους πείρα στο αναλόγιο και την εκπαίδευση.
Πρόκειται για δύο πολύτιμα βοηθήματα απαραίτητα για τους δασκάλους και τους σπουδαστές της Β.Ε.Μ. αλλά και για κάθε φιλόμουσο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στα τηλέφωνα 210-4661413 και 6972284966 (κ. Ανδρέα Αναστασιάδη).