Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Μια καλή αρχή και εικόνα

Για όσους ασχοληθούν επαγγελματικά με την ανακύκλωση στον δήμο μας.

 
Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος