Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ