Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ…

Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω, όλους, αγαπητοί αναγνώστες, για την υποδοχή που επιφυλάξατε στο βιβλίο «Ω γλυκύ μου έαρ!».
Σας ευχαριστώ για τις ευχές, τις υποδείξεις, τις προτάσεις, την προσφορά νέου υλικού, τη γενικότερη ανταπόκρισή σας.
Στη δεύτερη έκδοσή του θα προσπαθήσουμε να τα λάβουμε όλα υπόψη.
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω και τους διαχειριστές των ιστολογίων που γνωστοποίησαν με τις αναρτήσεις τους την έκδοση του βιβλίου μου και δημοσίευσαν αποσπάσματά του.

Χριστός Ανέστη!
Γιάννης Σπετσιώτης