Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Εκδήλωση στη Μάνη. Όχι στις ανεμογεννήτριες και το σχέδιο Ήλιος

Εκδήλωση Βαχού Μάνη (8/4/2012) για τις Ανεμογεννήτριες και το Σχέδιο Ήλιος, με ομιλητές από τον κινηματικό χώρο, πολίτες και την Αυτοδιοίκηση. Δείτε  το σημείο όπου καταγγέλλει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβούλιου Πελοποννήσου κ. Γιώργος Πουλοκέφαλος (από το 8:40 και μετά) σχέδιο για την εγκατάσταση διακοσίων είκοσι ανεμογεννητριών στην Μάνη.