Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Στηρίξτε την Απογραφή, Στηρίξτε τον τόπο μας.


 Κρανίδι, 20.01.2022

Ανακοίνωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη Χώρα. Κατά τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, καταγράφονται, σύμφωνα με το Ν. 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05.02.2021), στοιχεία που συντελούν στη συλλογή δεδομένων για θέματα όπως :

Η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της χώρας, η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και των οικογενειών, η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, η καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών κατά είδος, η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη μετανάστευση, και άλλα στοιχεία σημαντικά για την Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19, η συλλογή των στοιχείων τροποποιήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες Απογραφές με επαναπροσδιορισμό της απογραφικής διαδικασίας συνυπολογιζόμενης της υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση βασίζεται στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Λόγω εμποδίων στην διαδικασία, κρίθηκε αναγκαία η παράταση για την απογραφή.

Προτρέπουμε όσους δεν μπόρεσαν, για οποιονδήποτε λόγο, να απογραφούν μέχρι σήμερα, να προχωρήσουν άμεσα την διαδικασία της απογραφής, καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για κάθε Δήμο και Κοινότητα. 

Ο πληθυσμός του κάθε Δήμου επηρεάζει και επηρεάζεται! Είναι σημαντικός και καθοριστικός για επιχορηγήσεις, προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, εκπροσώπηση.

Στηρίξτε την Απογραφή, Στηρίξτε τον τόπο μας. 

Η Ερμιονίδα πρέπει να προχωρά μπροστά και να διαμορφώνει την ανάπτυξή της! 

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Γεωργόπουλος