Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Βασίλης Γκάτσος : Είμαστε εδώ μέσα και μεις της Ερμιονίδας;;;

 "Μεγάλα αρδευτικά έργα 


Το πρώτο έργο που θα γίνει με ΣΔΙΤ αφορά επενδύσεις για την κατασκευή 18 αρδευτικών δικτύων, μαζί με τα συνοδευτικά έργα (κατασκευή και εκσυγχρονισμός φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών κ.ά). Ο στόχος είναι να αυξηθούν οι αρδευόμενες εκτάσεις και κατά συνέπεια η αγροτική παραγωγή με παράλληλη έξυπνη διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξοικονόμηση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων. Στόχος των έργων που θα φτάσουν σε σύνολο προϋπολογισμού τα 750 εκατ. ευρώ είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτοδιατροφικού τομέα, η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και η δημιουργία θέσεων εργασίας στη διάρκεια της κατασκευής και στη συνέχεια συντήρησης των έργων. Οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί ως το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος του 2025."

Υπό ερημοποίηση περιοχές, όπως είναι η Ερμιόνιδα, πρέπει να είναι ΠΡΩΤΕΣ σε τέτοια ΣΔΙΤ έργα. Είναι;;;;
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Δήμαρχός μας έχουν τον πρώτο λόγο. Ας τον ακούσουμε.

Βασίλης Γκάτσος