Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Τίνα Αντωνοπούλου. «Η άφωνη αλλά ομιλούσα θλίψη του Ρωμαϊκού Ταφικού Μνημείου της Ερμιόνης»


 «Η άφωνη αλλά ομιλούσα θλίψη του Ρωμαϊκού Ταφικού Μνημείου της Ερμιόνης»

Πληροφορηθήκαμε ότι κανένα έργο πολιτισμού που αφορά την επαρχία Ερμιονίδας δεν προτάθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για να τύχει χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-20.

Ο νυν Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Γιάννης Γεωργόπουλος εξέφρασε τη διαμαρτυρία του γι’ αυτόν τον αποκλεισμό. Και δικαίως έπραξε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας κ. Γιάννης Μαλτέζος σε απαντητική του επιστολή προς το Δήμαρχο Ερμιονίδας ανέφερε ότι για την ένταξη κάποιου έργου σε προγράμματα ΕΣΠΑ απαιτείται ώριμη μελέτη εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο. Επίσης ανέφερε ότι μόνο για το ρωμαϊκό μνημείο Ερμιόνης υπάρχει ώριμη μελέτη.

Ας παραμείνουμε λοιπόν σ’ αυτήν την παραδοχή της ύπαρξης αυτής της ώριμης μελέτης. Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει την αναστήλωση, στερέωση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκό ταφικού μνημείου, η οποία εγκρίθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 13-5-2016.

Επομένως η προαναφερθείσα μελέτη για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αναστήλωση πλέον του ταφικού μνημείου διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα. Το δε ποσό που απαιτείται για την αναστήλωση του μνημείου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ανέρχεται στο ποσό των 95.000 σύμφωνα με τη μελέτη.


Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: Γιατί η Επιτροπή που συνεδρίασε στην Τρίπολη στις 8-11-2019 με τη συμμετοχή της Υπουργού Πολιτισμού, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και άλλων αρμοδίων δεν ενέταξε την αναστήλωση του ταφικού μνημείου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης; Έγινε από τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας θετική εισήγηση;

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας προσθέτει επίσης ότι το ταφικό μνημείο είναι προς ένταξη σε ένα ευρύτερο έργο διαδρομής στις αρχαιότητες της Ερμιονίδας, χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης και ακολούθως κατασκευής του προαναφερόμενου έργου.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αναστήλωση του ρωμαϊκού ταφικού μνημείου δεν εμποδίζει το έργο των ιστορικών διαδρομών της Ερμιονίδας, που μπορούν να γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού δεν υπάρχουν ώριμες μελέτες. Άλλωστε η θέση του μνημείου είναι συγκεκριμένη. Μάλιστα ο Δήμος Ερμιονίδας το 2017 παραχώρησε οικόπεδό του για την τοποθέτηση του μνημείου.

Η επιλογή του οικοπέδου για την τοποθέτηση του μνημείου προτάθηκε από την Δ/ντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, κα Αλκηστη Παπαδημητρίου και ενεκρίθη από το Κ.Α.Σ. Ο χώρος αυτός επιλέχθηκε διότι είναι πλησίον του σημείου εύρεσης του μνημείου και απέναντι από το αναστηλωμένο τμήμα του αρχαίου τείχους της Ερμιόνης.

Νομίζω ότι η εκλεκτή ομάδα που συνεδρίασε στην Τρίπολη θα πρέπει να ξαναμελετήσει το θέμα της αναστήλωσης του ταφικού μνημείου και να το εντάξει σε κάποιο τρέχον πρόγραμμα χρηματοδότησης το συντομότερο δυνατόν.

Το ταφικό μνημείο της Ερμιόνης, κατάλοιπο της Ρωμαϊκής Εποχής και επομένως της ιστορίας της Ερμιόνης, κόσμημα στην είσοδο της πόλης, θα εκφράζει αιώνια την ευγνωμοσύνη του, εφόσον βεβαίως αναστηλωθεί. Και απ’ αυτή τη νέα του ζωή θα εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέση που του έδωσε η ιστορία αλλά και η φροντίδα ημών, των νεοελλήνων.

Ερμιόνη 14-11-2019
Τίνα Αντωνοπούλου
Πρόεδρος του ΙΛΜΕ