Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΤΣΟΣ : Η ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Αναφερόμαστε στη λήξη ισχύος της Άδειας του Πράσινου Σημείου ( άδεια μόνο για αυστηρώς προδιαλεγμένα υλικά με κωδικούς ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 17,) αποσιωπούμε όμως στο πώς φτάσαμε στο "διά ταύτα". Όλοι είχαμε την εντύπωση ότι το πράσινο σημείο λειτουργούσε υποδειγματικά. Λάθος εντύπωση.

Υποδειγματικά λειτούργησε το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα 32 έγγραφα που προτάσσει της Αποφάσεώς του.

Στις 20.02.2019,  21.03.2019,  23.04.2019,  16.05.2019 έγιναν καταγγελίες από ιδιώτες προφανώς για το Πράσινο σημείο, ιδιώτες για λόγους που θα αναγράφονται φυσικά στις καταγγελίες τους.

Αυτές προκάλεσαν Αυτοψία από το Τμήμα Περιβάλλοντος και έκδοση στις 03.07.2019  Έκθεσης Αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.

Σημείωση: Η Υπηρεσία αυτή έχει δικαίωμα ελέγχου κατόπιν καταγγελίας, κατόπιν προγραμματισμένου ελέγχου, οπότε ειδοποιεί σχετικά την προς έλεγχο εταιρεία, αλλά και απροειδοποίητου ελέγχου. Δείχνει δηλαδή στην πύλη της εταιρίας τα χαρτιά της, όποια ώρα θέλει, και δεν μπορεί να της απαγορευτεί η είσοδος.


  Το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 18.07.2019 παραδίδει στην εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C (υπεύθυνη λειτουργίας του Πράσινου σημείου) την Έκθεσης Ελέγχου και καλεί σε απολογία την εταιρεία, να εκφράσει εντός 5 ημερών τις απόψεις της και τις δικαιολογίες της. Η εταιρεία ζητάει μικρή παράταση και στις 01.08.2019 εκφράζει εγγράφως τις απόψεις της. (Αυτή είναι η διαδικασία πάντα).

Οι απόψεις της εταιρείας δεν πείθουν τους αρμόδιους και έρχεται "η με αριθμ. πρωτ. 275512/5321/πε/18.01.2019 (ΑΔΑ: 67ΝΨ7Λ1-Θ5Ω) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας σχετικά με επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και ισχύει, στην εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. για λειτουργία της εγκατάστασης ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στη θέση Άγιος Γεώργιος Δ.Κ. Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας κατά παράβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της και της ισχύουσας νομοθεσίας."

Όμως και παλαιότερα, κατόπιν αυτοψιών και ελέγχων επεβλήθησαν διοικητικά πρόστιμα δύο φορές το 2015 και μία το 2017. (βλέπε παρακάτω έγγραφα 26, 27, 28). Μάλιστα επεβλήθη πρόστιμο και στον Δήμο, "για μεταφορά στερεών αποβλήτων προς περαιτέρω διαχείριση σε μη αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση".
Δηλαδή ναι μεν η εταιρεία είχε την πλήρη ευθύνη για τις παραλαβές και διεργασίες συγκεκριμένων αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ, αλλά και ο Δήμος που μετέφερε στερεά απόβλητα και τα διέθετε  σε μη αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση.

Πολύ σωστά το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγήθηκε διοικητικά πρόστιμα 3 φορές. Κατά κανόνα οι εταιρείες πάνε την υπόθεση στα δικαστήρια για διαγραφή ή μείωση του προστίμου, μετά κάνουν εφέσεις με σκοπό να καθυστερήσουν με νόμιμα μέσα την πληρωμή του προστίμου γύρω στα 5 με 7 χρόνια.
Όμως μετά από τρία πρόστιμα και με έναν έλεγχο 03.07.2019, όπου το Τμήμα Περιβάλλοντος περιγράφει λεπτομερώς το τι έδειξε ο έλεγχος "καθ' υποτροπή" και μετά από μη συμμόρφωση (
προθεσμία τριών (3) μηνών στην εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C να συμμορφωθεί)  που οδηγεί τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου έξω από όσα επιτρέπει η άδεια του, δεν έχει άλλη επιλογή παρά τη λήξη ισχύος της συγκεκριμένης άδειας. Αυτό και συνέβη και ήταν αναμενόμενο.

Στην περιγραφή των ευρημάτων του ελέγχου υπάρχει και το εξής πολύ σημαντικό: " Δεν υπήρχαν στον χώρο παραστατικά και λοιπά έντυπα σχετικά με τα διαχειριζόμενα απόβλητα εντός της εγκατάστασης. Δηλώθηκε από τον παρευρισκόμενο ότι τα όποια έντυπα βρίσκονται στο εργοστάσιο, στην Κόρινθο. Με το σχετ. (24) κατατέθηκαν μόνο δελτία αποστολής (με συνολικό βάρος μεταφερόμενων αποβλήτων και όχι ανά επιτρεπόμενο κωδικό ΕΚΑ) και μόνο για διάστημα ενός μήνα (01.06.2019-30.06.2019). Για το υπόλοιπο διάστημα λειτουργίας της εγκατάστασης δεν έχουν κατατεθεί σχετικά παραστατικά. ". (Υπενθυμίζω ότι και στον δεματοποιητή δεν φανερώθηκαν πιστοποιητικά παράδοσης - παραλαβής).  Στις υπηρεσίες του Δήμου μας οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν παραστατικά παραλαβής - παράδοσης. Δηλαδή μπαίνει στην εγκατάσταση ένα όχημα του Δήμου. Λέει ότι μεταφέρει και παραδίδει απόβλητα του τάδε κωδικού ΕΚΑ. Ο υπάλληλος της εταιρείας τα ελέγχει, βλέπει ότι όντως είναι εντάξει, τα ζυγίζει και δίνει παραστατικό παραλαβής στο όχημα. Η Αντιπολίτευση, μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα αυτά τα παραστατικά; Τής είναι πολύ εύκολο, γιατί τότε ήταν διοίκηση του Δήμου.

Σημείωση:
ΕΚΑ = Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων. Δηλαδή το Πράσινο Σημείο μπορούσε να δεχθεί και διαχειριστεί απολύτως συγκεκριμένα απόβλητα που ορίζονται με κωδικό παρμένο από τον ΕΚΑ.
R = Φράσεις ειδικών κινδύνων.
D = Διεργασίες διαχείρισης αποβλήτων. Δηλαδή στο Πράσινο σημείο η άδεια του γράφει ποιες ακριβώς διεργασίες πρέπει να γίνονται.
Δηλαδή η άδεια, δεσμεύει απολύτως το Πράσινο Σημείο να κάνει μόνον αυτά που αναγράφονται στην άδεια.


Με αυτές τις επεξηγήσεις θα γίνουν κατανοητά στο μέσο αναγνώστη τα όσα προτάσσονται της Απόφασης και θα καταλάβει γιατί το Πράσινο Σημείο μόνο πράσινο δεν ήταν.

Ασφαλώς υπάρχουν ευθύνες ... διαρκείας από το 2015 μέχρι σήμερα. Η δικαιολογία ότι φταίει η Περιφέρεια που δεν έκανε κεντρικό σχεδιασμό και κεντρική διαχείριση κ.λ.π. δεν έχει να κάνει με το Πράσινο Σημείο που για άλλα είχε άδεια και άλλα έκανε. Κύριες ευθύνες έχει βέβαια η τότε διοίκηση του Δήμου. Το τι να κάναμε για να ξεβρομίσει η Ερμιονίδα από τα σκουπίδια των προηγουμένων και τα παρόμοια δεν πείθουν και ούτε υπάρχει ψηφοφόρος που να τα στήριξε με τη ψήφο του.

Μέχρι τώρα ο Δήμος κοιτάει προς τα πάνω: Τι θα κάνει ο Περιφερειάρχης, το Υπουργείο, ο ΦοΣΔΑ, οι τοπικοί βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κονδύλια της και τα παρόμοια.

Δύο όμως συμπατριώτες  κοίταξαν προς τα κάτω:

Ο κύριος Κριτσωτάκης ως δάσκαλος στο Δημοτικό Ερμιόνης δίδαξε τους μαθητές του (σχολική κοινότητα) και τους ώθησε να αναλάβουν συλλογικά και στη πράξη την υπόθεση της ανακύκλωσης.

Ο ιερέας της Κοιλάδας ενέπνευσε τα παιδιά της εκκλησίας (εκκλησιαστική κοινότητα) παρομοίως. Και οι δύο πέτυχαν απόλυτα, έφεραν αποτελέσματα, έδωσαν το παράδειγμα, αλλά το κυριότερο έδειξαν ότι η υπόθεση απορριμμάτων και ανακύκλωσης είναι υπόθεση συλλογικής θέλησης και δράσης των δημοτών. Όσο οι εκάστοτε Δήμαρχοι, οι εκάστοτε "αρχηγοί" αντιπολίτευσης κοιτάνε προς τα πάνω, απλά παρασύρονται προς τα πάνω χάνοντας την επαφή με τη δημοτική και οικονομική κοινότητα. Παύουν να είναι δήμαρχοι, αλλά αιρετοί που απολαμβάνουν εξουσία.

Γιατί ενώ υπήρξαν τέτοια λαμπρά παραδείγματα που κράτησαν χρόνια, η δημοτική και οικονομική μας κοινότητα παραμένει ατάραχη; Πώς από τότε που "αυτοαναφλέγονταν" τα σκουπίδια στις χωματερές μας, μετά έμεναν αδιάθετα "φοντάν' και χύδην στον χώρο του Δεματοποιητή και στη συνέχεια παραδίδονταν στο κατ' ευφημισμόν Πράσινο Σημείο δεν έκανε η τοπική μας κοινωνία κανένα ουσιαστικό βήμα διαχείρισης των αποβλήτων της;  Από ποιον περιμένει να πειστεί; Αυτό είναι μεγάλο θέμα.


Βασίλης Γκάτσος ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Λήξη ισχύος του με αριθμ. πρωτ. 78806/7178/23.10.2014 (ΑΔΑ: ΩΡΨΟ7Λ1-ΕΟΞ) εγγράφου Υπαγωγής σε ΠΠΔ της δραστηριότητας ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στη θέση Άγιος Γεώργιος Δ.Κ. Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας της εταιρείας ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. όπως τροποποιήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 40584/1860/22.04.2015 (ΑΔΑ: 737Ρ7Λ1-Ε25) έγγραφο Υπαγωγής σε ΠΠΔ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας, έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως ισχύει

2) Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27.12.2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

3) Τη με αριθμ. πρωτ. 240905/59047/06.09.2019 (ΦΕΚ 3498/Β/19.09.2019 - ΑΔΑ: Ω05Τ7Λ1-4Χ5) Απόφαση Περιφερειάρχη "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 259668/63361/25.09.2019 (ΦΕΚ 3763/Β/19.09.2019 - ΑΔΑ: ΩΔΔΓ7Λ1-Υ0Ζ) Απόφαση "Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»" και το με αριθμ. πρωτ. οικ. 277292/4905/14.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού σχετικά με αρμοδιότητα υπογραφής εγγράφων και διοικητικών πράξεων της Υπηρεσίας

4) Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5) Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως ισχύει

6) Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9. 7) Την Κ.Υ.Α. 171914/21.11.2013 (ΦΕΚ 3072/Β/03/12/2013) "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: "Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών", του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει"

8) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων" όπως ισχύει

9) Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" όπως ισχύει

10) Την ΚΥΑ 114218/31.10.1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων"

11) Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

12) Την ΠΥΣ 49/15.12.2015 (ΦΕΚ 174/15.12.2015) "Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015"

13) Την ΚΥΑ οικ. 27716/1616/12.06.2017 (ΦΕΚ 2044/Β/14.06.2017 - Διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 2099/Β/19.06.2017) "Κύρωση της Απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

14) Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις"

15) Την Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/08.02.2019 (ΦΕΚ 436/Β/14.02.2019) "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»"

16) Την Κ.Υ.Α. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β/31.08.1988) "Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/25.04.2002"

17) Το με αριθμ. πρωτ. 9009/20/5/20.02.2019 (αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Υ. 56613/1032/26.02.2019) έγγραφο του Α.Τ. Ερμιονίδας σχετικά με την από 20.02.2019 καταγγελία του Π. Κοντοβράκη

18) Το με αριθμ. πρωτ. 9009/20/9/21.03.2019 (αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Υ. 90837/1680/02.04.2019) έγγραφο του Α.Τ. Ερμιονίδας σχετικά με την από 21.03.2019 καταγγελία του Π. Κοντοβράκη

19) Το με αριθμ. πρωτ. 9009/20/15/23.04.2019 (αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Υ. 119459/2219/30.04.2019) έγγραφο του Α.Τ. Ερμιονίδας σχετικά με την από 23.04.2019 καταγγελία του Π. Κοντοβράκη

20) Το με αριθμ. πρωτ. 244/06.06.2019 (αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Υ. 158051/2829/07.06.2019) έγγραφο του Ειρηνοδικείου Μάσσητος σχετικά με την από 16.05.2019 καταγγελία του Λ. Κοντοβράκη

21) Την από 03.07.2019 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας στην εγκατάσταση ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στη θέση Άγιος Γεώργιος Κρανιδίου και το φωτογραφικό υλικό που ελήφθη κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αυτοψίας - ελέγχου

22) Το με αριθμ. πρωτ. 199478/3525/18.07.2019 Έγγραφο Επίδοσης Έκθεσης ελέγχου - Κλήση σε απολογία του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας προς την ECOSPOT ERMIONIDAS P.C

23) Το από 26.07.2019 (αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Υ. 209278/3643/29.07.2019) έγγραφο της ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. με το οποίο αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας για πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει"

24) Το από 01.08.2019 (αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Υ. 213826/3726/01.08.2019) έγγραφο της ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της επί της από 03.07.2019 Έκθεσης Αυτοψίας (σχετ. 21)

25) Το με αριθμ. πρωτ. 78806/7178/23.10.2014 (ΑΔΑ: ΩΡΨΟ7Λ1-ΕΟΞ) έγγραφο Υπαγωγής σε ΠΠΔ της δραστηριότητας ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (Ομάδα 4 - ΥΑ 1958/2012: α/α 9: Εγκατάσταση αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, κλπ (εργασίες R12 & R13), α/α 22: Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασία D15, R 13))

26) Το με αριθμ. πρωτ. 40584/1860/22.04.2015 (ΑΔΑ: 737Ρ7Λ1-Ε25) έγγραφο Τροποποίησης Υπαγωγής σε ΠΠΔ της δραστηριότητας ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (Ομάδα 4 - ΥΑ 1958/2012 λόγω προσθήκης νέας δραστηριότητας α/α 7: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15) πλην των αναφερόμενων στους α/α 8 και 9 – κωδικοί ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 17

27) Τη με αριθμ. πρωτ. 80720/3674/30.10.2015 (ΑΔΑ: ΩΞΝΜ7Λ1-ΦΩΧ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε στην εταιρεία "ECOSPOT ERMIONIDAS P.C." ως φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας "ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ" στη θέση Άγιος Γεώργιος Δ.Κ. Κρανιδίου Δ.Ε. Κρανιδίου Δ. Ερμιονίδας και στο ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. Αργολίδας

28) Τη με αριθμ. πρωτ. 160135/2926/26.04.2017 (ΑΔΑ: Ω6Ζ87Λ1-Φ1Τ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και ισχύει, στην εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. για λειτουργία της εγκατάστασης ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στη θέση Άγιος Γεώργιος Δ.Κ. Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας κατά παράβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της και το ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ για μεταφορά στερεών αποβλήτων προς περαιτέρω διαχείριση σε μη αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση

29) Τη με αριθμ. πρωτ. 275512/5321/πε/18.01.2019 (ΑΔΑ: 67ΝΨ7Λ1-Θ5Ω) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας σχετικά με επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και ισχύει, στην εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. για λειτουργία της εγκατάστασης ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στη θέση Άγιος Γεώργιος Δ.Κ. Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας κατά παράβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της και της ισχύουσας νομοθεσίας

30) Το γεγονός ότι κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος (03.07.2019) στην εγκατάσταση ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ διαπιστώθηκαν τα εξής:

i. Η εγκατάσταση λειτουργούσε ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων για το σύνολο των μεταφερόμενων από το Δήμο Ερμιονίδας αποβλήτων και όχι για τους επιτρεπόμενους κωδικούς ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 17 σύμφωνα με τις ληφθείσες ΠΠΔ ενώ δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. - παράβαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26)) και όρου ΠΠΔ Δ.4.8

ii. Δεν είχαν γίνει οι διαμορφώσεις – τοποθετήσεις κάδων για εναπόθεση αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων (υλικά - στόχος) από πολίτες - επιχειρήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Εκθέσεις και τα Τοπογραφικά Διαγράμματα – Οριζοντιογραφίες που συνοδεύουν τις ΠΠΔ της εγκατάστασης. - παράβαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (λειτουργία χωρίς ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής - διαμόρφωσης του χώρου σύμφωνα με αδειοδοτήσεις, πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26))

iii. Στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης, επί τσιμεντένιου δαπέδου-διαμορφωμένης επιφάνειας, υπήρχαν έξι (6) κοντέινερ με αστικά απόβλητα σε σύμμεικτη μορφή, ογκώδη αντικείμενα και όχι διαχωρισμένα/αυστηρώς προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα και εντός προδιαγραφών ΠΠΔ εγκατάστασης. Σε όλα σχεδόν τα κοντέινερ υπερχείλιζαν τα απόβλητα. Επίσης εκτός των κοντέινερ, υπήρχαν συσσωρευμένα απόβλητα επί του τσιμεντένιου δαπέδου εκφόρτωσης των οχημάτων (άνω στάθμη διαμορφωμένης επιφάνειας), στο διάκενο μεταξύ κοντέινερ και τσιμεντένιας επιφάνειας, επί των φρεατίων συλλογής νερών έκπλυσης και στραγγισμάτων και επί της χωμάτινης επιφάνειας πλησίον χώρου κοντέινερ (κάτω στάθμη διαμορφωμένης επιφάνειας). - παράβαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

(πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26)), παράβαση πρόσθετου όρου ΠΠΔ: παραλαβή αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και όρου ΠΠΔ Ε.30 iv. Επί του τσιμεντένιου δαπέδου-διαμορφωμένη επιφάνεια εκφόρτωσης (άνω στάθμη) υπήρχαν σκουρόχρωμα ίχνη/κηλίδες στραγγισμάτων ενώ στη τσιμεντένια βάση των κοντέινερ υπήρχαν ενδείξεις παραγωγής στραγγισμάτων εντός αυτών και ροής τους προς τα φρεάτια συλλογής, γεγονός που υποδηλώνει τη διαχείριση από την εγκατάσταση μη διαχωρισμένων/αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων και εκτός προδιαγραφών ΠΠΔ αποβλήτων. - παράβαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26)), παράβαση πρόσθετου όρου ΠΠΔ: παραλαβή αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και όρου ΠΠΔ Ε.30

v. Από τα κοντέινερ και τα συσσωρευμένα απόβλητα περιμετρικά αυτών, αναδίδονταν δυσάρεστες οσμές, ενώ υπήρχαν και έντομα. Δεν λαμβάνονταν μέτρα αποφυγής έκλυσης δυσάρεστων οσμών και λοιπών οχλήσεων (ανάπτυξης εντόμων). - παράβαση όρων ΠΠΔ Δ.2.2 και Δ.4.8

vi. Δεν υπήρχε κοντέινερ, το οποίο να περιέχει αμιγώς βιοαποικοδομήσιμα αστικά απόβλητα.

vii. Υπήρχαν διάσπαρτα απόβλητα, (πλαστικά, σακούλες, χαρτιά, κλπ) εντός του περιβάλλοντος χώρου και κυρίως η βόρεια πλευρά της εγκατάστασης δε διατηρούνταν σε καθαρή κατάσταση.

viii. Η χωμάτινη τάφρος που είχε κατασκευαστεί στην ανατολική πλευρά της έκτασης για αντιπλημμυρική προστασία, στο μεγαλύτερο μέρος της είχε διάσπαρτα απόβλητα (πλαστικά, σακούλες, χαρτιά, κλπ). - παράβαση όρου ΠΠΔ Β.1.7

ix. Κατά δήλωση του παρευρισκόμενου, τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Ερμιονίδας εκκενώνουν το περιεχόμενο τους εντός των κοντέινερ και στη συνέχεια γίνεται συμπίεση των αποβλήτων με χωματουργικό μηχάνημα (JCB). Δεν γίνεται κανένας οπτικός (μακροσκοπικός) έλεγχος στο περιεχόμενο των εισερχόμενων στην εγκατάσταση αποβλήτων – εν προκειμένω έλεγχος συμβατότητας φορτίου απορριμματοφόρων οχημάτων με τους αποδεκτούς σύμφωνα με τις ΠΠΔ κωδικούς ΕΚΑ της εγκατάστασης. - παράβαση όρων ΠΠΔ Α.2, και Δ.4.8, Ε.30

x. Δεν υπήρχαν στο χώρο παραστατικά και λοιπά έντυπα σχετικά με τα διαχειριζόμενα απόβλητα εντός της εγκατάστασης. Δηλώθηκε από τον παρευρισκόμενο ότι τα όποια έντυπα βρίσκονται στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Με το σχετ. (24) κατατέθηκαν μόνο δελτία αποστολής (με συνολικό βάρος μεταφερόμενων αποβλήτων και όχι ανά επιτρεπόμενο κωδικό ΕΚΑ) και μόνο για διάστημα ενός μήνα (01.06.2019-30.06.2019). Για το υπόλοιπο διάστημα λειτουργίας της εγκατάστασης δεν έχουν κατατεθεί σχετικά παραστατικά. Η παραλαβή και μεταφόρτωση μη αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών επιβεβαιώνεται και από τους κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στην κατατεθείσα στο ΗΜΑ, Έκθεση Αποβλήτων για το 2018, ενώ συμπεριλαμβάνονται και κωδικοί (20 01 99) εκτός αδειοδότησης. Συνεπώς, προκύπτει παράβαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26)), παραλαβή αποβλήτων εκτός των επιτρεπόμενων κωδικών και μη σύννομη, περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των εισερχόμενων αποβλήτων. - παράβαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26)), παράβαση πρόσθετου όρου ΠΠΔ: παραλαβή αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και όρων ΠΠΔ Α.3, Δ.4.5, Ε.30

xi. τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης (πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26)), των όρων των ΠΠΔ: Α.2, Α.3, Β.1.7, Δ.2.2, Δ.4.5, Δ.4.8, Ε.30, πρόσθετος όρος παραλαβής αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και αποθήκευσης σε ειδικούς κάδους (σχετ. (25)-(26)), και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σχετ. (4), (8), (9) και κανονιστικές διατάξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση τους) και δεν αναιρούνται με τα αναφερόμενα στο σχετ. (24). Οι ανωτέρω παραβάσεις ενέχουν κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 (σχετ. 4).

31) Το γεγονός ότι:

i. Η εν λόγω εγκατάσταση έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά να λειτουργεί ως Κέντρο Συλλογής – Πράσινο σημείο (σχετ. 25) και ΣΜΑ μόνο για αυστηρώς προδιαλεγμένα υλικά με κωδικούς ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 17 (σχετ. 26)

ii. Κατά το χρόνο πραγματοποίησης των αυτοψιών - ελέγχων (20.04.2015, 10.05.2016, 18.10.2017, 03.07.2018, 26.09.2018, 03.07.2019) στην εγκατάσταση ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στη θέση Άγιος Γεώργιος Κρανιδίου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης (πραγματοποίηση εργασιών/διαδικασιών διαφορετικών από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις, λειτουργικές διαδικασίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25)-(26)), των όρων των ΠΠΔ: Α.2, Α.3, Β.1.7, Δ.1.2, Δ.2.2, Δ.4.5, Δ. 4.8, Ε.30, πρόσθετος όρος παραλαβής αυστηρώς προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και αποθήκευση σε ειδικούς κάδους και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σχετ. (4), (8), (9) και κανονιστικές διατάξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση τους). Οι ανωτέρω παραβάσεις ενέχουν κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 (σχετ. 4).

iii. Η εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. είναι υπότροπη (σχετ. (27), (28), (29)) ως προς τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

iv. Με τη σχετ. (29) Απόφαση δόθηκε προθεσμία τριών (3) μηνών στην εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής – διαμόρφωσης του χώρου όπως αυτές αποτυπώνεται στις Τεχνικές Εκθέσεις και τα Τοπογραφικά Διαγράμματα – οριζοντιογραφίες που συνοδεύουν τα σχετ. (25) και (26) και να καταθέσει στην Υπηρεσία μας, το σύνολο των παραστατικών και λοιπών στοιχείων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, και όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στη σχετ. (21) Έκθεση Αυτοψίας, η προθεσμία για συμμόρφωση παρήλθε άπρακτη.

v. Η εταιρεία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετ. (24) έγγραφό της, δεν προτίθεται να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις των σχετ. (25) και (26) εγγράφων Υπαγωγής σε ΠΠΔ και δεν επιθυμεί τη λειτουργία της εγκατάστασης ως Κέντρο Συλλογής – Πράσινο σημείο και ΣΜΑ μόνο για αυστηρώς προδιαλεγμένα υλικά με κωδικούς ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 17 όπως αυτή έχει περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί.

vi. Η παραλαβή του συνόλου των κάδων από το Πρόγραμμα ΔσΠ του Δήμου Ερμιονίδας (μπλε κάδος: Απόβλητα Υλικά Συσκευασίας (ΑΣΥΣ), ανασχεδιασμένος πράσινος κάδος: Απόβλητα Ανακυκλώσιμα Υλικά πλην Συσκευασίας (ΑΑΥ), καφέ κάδος: Βιοαποδομήσιμα Αστικά Αποβλήτων (ΒΑΑ)) δεν είναι συμβατή με τις αδειοδοτημένες εργασίες/ διαδικασίες της εν λόγω εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχετ. (25) και (26) έγγραφα Υπαγωγής σε ΠΠΔ και έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των ΠΠΔ – η περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης δεν καλύπτει τη διαχείριση του μπλε και πράσινου κάδου του Δήμου Ερμιονίδας καθώς ο μπλε και ο πράσινος κάδος περιέχουν εξ ορισμού υλικά σε σύμμεικτη μορφή και κωδικούς ΕΚΑ εκτός περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΣΜΑ. Ο Δήμος Ερμιονίδας μπορεί να εξυπηρετηθεί και να μεταφέρει το σύνολο των αποβλήτων του από το Πρόγραμμα ΔσΠ που εφαρμόζει, στα λειτουργούντα ΚΔΑΥ (σχετ. 10, Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4) της Περιφέρειας Πελοποννήσου (σχετ. 13), όπου μπορεί να γίνει με ευχέρεια η διαχείριση του μπλε και πράσινου κάδου, χωρίς να δημιουργούνται περαιτέρω κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και σε καμιά περίπτωση η μη μεταφορά – παράδοση στην εν λόγω εγκατάσταση δεν συνεπάγεται ακύρωση του Προγράμματος ΔσΠ του Δήμου ή ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων (διάθεση σε ΧΑΔΑ, κλπ).

vii. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία των δηλώσεων Υπαγωγής του έργου ΠΠΔ όπως αυτά είχαν υποβληθεί από την εταιρεία (στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται εργασίες/διαδικασίες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στις Τεχνικές Εκθέσεις που συνοδεύουν τα σχετ. (25) - (26) έγγραφα και δεν υπάρχει πρόθεση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των σχετ. (25) - (26)) και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της σχετ. (7) Κ.Υ.Α. "Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.".

32) Την από 15.10.2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. ΑργολίδαςΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τη λήξη ισχύος: