Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Πρωινή στροφήστην Ερμιόνη.