Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Τάσος Λάμπρου Δελτίο τύπου

Κρανίδι 02/10/2019
Προς
Προέδρους Κοινοτήτων
Δήμου Ερμιονίδας
Κοινοποίηση
Γραφείο Δημάρχου
κ. Γ. Γεωργόπουλου

Θέμα : Οι ευχές μας και το αίτημα για διαβίβαση προσκλήσεων των Συμβουλίων σας

Στα πλαίσια της έναρξης της νέας δημοτικής περιόδου επικοινωνώ μαζί σας για να ευχηθώ για μια ακόμη φορά να έχουμε μια δημιουργική δημοτική περίοδο προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας , να φανούμε χρήσιμοι στους δημότες μας και να υπηρετήσουμε το γενικό συμφέρον των ανθρώπων του τόπου μας.
Θα ήθελα να υποβάλλω το αίτημά μου να μας διαβιβάζετε τις προσκλήσεις των Συμβουλίων σας στην δημοτική  μας παράταξη για να μπορούμε να έχουμε συμμετοχή στις συνεδριάσεις σας. Το αίτημα της δημοσιότητας των συνεδριάσεων και της συμμετοχής σε αυτές μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και στα προγράμματα λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με τις πρόσφατες νέες κυβερνητικές τροποποιήσεις και το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Αξίζει να επισημάνω τρεις βασικούς στόχους της παράταξής μας,όπως είχαν διατυπωθεί κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο
Α) σεβασμός των αποφάσεων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου μας για τα σημαντικά τοπικά θέματα των Κοινοτήτων σας
Β) ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των Συμβουλίων σας με ουσιαστικές συνεδριάσεις και με έκδοση αποφάσεων που θα διαβιβάζονται στα όργανα διοίκησης του Δήμου (Δήμαρχο-Δημοτικό Συμβούλιο-Οικονομική Επιτροπή-Επιτροπή ποιότητας ζωής) . Η ουσιαστική αναβάθμιση σχετίζεται με την συλλογική λειτουργία, με καταγραφή όλων των απόψεων, με τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών και φυσικά με τήρηση κάθε νόμιμης διαδικασίας.
Γ) ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο των Κοινοτήτων, αυτές που προβλέπονται στο πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με τις τελευταίες τροποποιήσεις καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί η καλή συνεργασία και ο συντονισμός  όλων των αυτοδιοικητικών οργάνων του Δήμου μας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος των δημοτών μας.
Σας καλώ να μας διαβιβάζεται τις προσκλήσεις των Συνεδριάσεων των Συμβουλίων σας στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις prosyer@hotmail.com και anastaslamprou@gmail.com και τόσο εγώ προσωπικά όσο άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου – εκπρόσωποι της παράταξής μας θα παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις σας, θα παρακολουθούν προσεκτικά τις τοποθετήσεις του προέδρου και των μελών του συμβουλίου της κοινότητας και θα έχουν δυνατότητα παρέμβασης  με διατύπωση ερωτήσεων και της τοποθέτηση πριν την τελική λήψη της απόφασης.
Η παρέμβαση μου αυτή σχετίζεται με την αναγκαιότητα ουσιαστικής αναβάθμισης των Συμβουλίων των Κοινοτήτων σας και με το φαινόμενο που παρατηρήθηκε τον πρώτο  μήνα της παρούσης δημοτικής περιόδου να μην έχει εφαρμοστεί ο υποχρεωτικός κανόνας τήρησης της δημοσιότητας πριν και μετά την συνεδρίαση σε ορισμένες συνεδριάσεις των Συμβουλίων των συγκεκριμένων Κοινοτήτων του Δήμου μας.
Ευχαριστώ για την αναμενόμενη ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση
Τάσος Λάμπρου

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ.
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας