Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


              Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Μουσικού Συλλόγου Ερμιόνης , εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Κο Φασιλή Πάρη για την ευγενική προσφορά του προς τον Σύλλογο μας.
              Ο Μουσικός Σύλλογος Ερμιόνης , είναι μη κερδοσκοπικός φορέας πολιτισμού και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά. Τα έσοδα του είναι οι συνδρομές των μελών του τα δίδακτρα των μαθημάτων που προσφέρει και οι χορηγίες των φίλων του.  Γι αυτό και κάθε ενίσχυση , όπως αυτή του Κου Πάρη Φασιλή είναι πολύτιμη για να μπορέσει ο Σύλλογος να συνεχίζει την κοινωνική και πολιτιστική του δράση.

Τον Ευχαριστούμε Θερμά

Το ΔΣ του ΜΣΕ