Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Ορατή η επίτευξη της “Ανάδειξης του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο”

Ορατή η επίτευξη της “Ανάδειξης του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο”
Ανακοινώνουμε ότι είναι πλέον ορατή η επίτευξη του στόχου της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Επιδαύρου για την εκτέλεση του έργου “Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο”.

Με τις συντονισμένες ενέργειες των τριών εμπλεκόμενων φορέων, η ένταξη της πράξης με την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9506/24-10-2019 [ΑΔΑ: 6ΞΟ8465ΧΙ8-ΡΛΛ] απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΤΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 985.000,00 € είναι γεγονός.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους όσοι βοήθησαν για να πάρει τον δρόμο της υλοποίησης το μεγάλο αυτό έργο. Τον καθηγητή κ. Λαμπρινουδάκη και την ομάδα του, την κ. Μενδώνη, την έφορο αρχαιοτήτων κ. Παπαδημητρίου, το ‘’Διάζωμα’’ και τον Σταύρο Μπένο, την πρώην και νυν περιφερειακή αρχή, τους κ. Νίκα και κ Τατούλη, τους βουλευτές του νομού μας κ. Ανδριανό, κ. Γκιόλα και κ. Πουλά, αλλά και τον πρώην υπουργό Καθηγητή κ. Μανιάτη όπου βοήθησε τα μέγιστα στην έναρξη της ιδέας και φυσικά τα δημοτικά συμβούλια που διαχρονικά υιοθέτησαν αυτή την πρόταση και συνέπραξαν θετικά.

Είμαστε δυναμικά παρόντες, ως δημοτική αρχή, και μέχρι την ολοκλήρωση όλης της μελέτης, όπως είχε αρχικά ξεκινήσει, πιέζοντας και διεκδικώντας τα μέγιστα για την περιοχή μας και τα μνημεία της, ώστε να αναδειχθεί η Επίδαυρος σε παγκόσμιο κέντρο των περίπου 170 Ασκληπιείων που υπάρχουν στη Μεσόγειο.

Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Κ. Χρόνης